måndag 10 december 2012

Jesus allt mitt goda är1. Jesus allt mitt goda är,
han har sej för mej utgivit.
Han mej på sitt hjärta bär,
i sin bok har han mej skrivit.
Annat allt förgängligt är,
Jesus vill jag hålla kär.

2. Jag ej frågar efter gull,
efter höghet, makt och ära.
Gull ej annat är än mull,
få kan rätt sin framgång bära.
Det alltsammans snart förgår,
evigt Jesu nåd består.

3. Han är min förnöjelse,
föremålet för min längtan,
lindrar hjärtats kval och ve,
stillar själens törst och trängtan.
Här är allt bemängt med pust,
Jesus ger den rena lust.

4. Bort, o värld, med ditt försåt,
som oss i en avgrund förde,
bort med all din gunst och ståt,
som så mången själ förstörde!
Aldrig gör du mej förnöjd,
Jesus är och blir min fröjd.

Text: Ahasverus Fritsch 1668 (39 år), sv. övers. Jakob Arrhenius 1691 (49 år)
Musik: Svensk 1697, ngt bearb., jfr nr 274 i 1697 års koralbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar