fredag 19 maj 2017

Den vedervärdighet
1. Den vedervärdighet
som natt och dag mig trycker,
den gör mig tröstlös nu
och hoppet undanrycker.
Min jämmerfyllda själ
ej finner någon ro,
min ångest större är,
än någon alls kan tro.2. Jag kan mitt hjärta ej
för någon uppenbara
och ingen hjälp jag ser
på jorden för mig vara.
All klokhet intet är,
vad kan en dödlig makt?
Den därtill sätter lit,
blir först i faran bragt.

3. Min Gud, har du mig då
för evigt övergivit?
Har du från nådens tron
till nödens djup mig drivit?
Har du ditt ansikte
för alltid för mig gömt?
Har du ditt arma barn,
o Fader, så förglömt?

4. Ack nej, jag skall mig ej
ut i förtvivlan störta!
Jag vet att än du bär
för mig ett fadershjärta.
Fast mig min stora synd
ovärdig gör därtill,
så tror jag dock, att du
mig ej förskjuta vill.

5. Jag vet, o Gud, att du
ditt löfte aldrig ryggar.
Det är min fasta borg,
varvid min själ sig tryggar.
Fast himmel liksom jord
skall störtas ner i grund,
förgås dock intet ord
som utgått av din mun.

6. Och du har lovat mig
att mina böner höra,
och inget är för stort
och svårt för dig att göra.
Du råder över allt,
om allt du vårdnad bär.
Vem är en sådan Gud
som du, o Fader, är?

7. Och alltså flyr jag nu
till dig i mitt elände.
Jag faller i din famn,
gör på min nöd en ände.
Hos dig är hjälp och tröst,
hos dig är makt och råd.
Var morgon är den ny,
din godhet och din nåd.

8. Giv mig vad nyttigt är
och vad dig helst behagar,
ja, så att ingenting
mig från din fruktan drager.
I motgång styrk min tro,
i medgång led du mig,
att jag av övermod
ej må förlora dig.


Text: Birger Carlberg 1640-1683 (tr. 1694), ngt bearb.

måndag 1 maj 2017

Herren min gode herde är

Hör Ganddal pikekor sjunga psalmen! Så ska den utföras!
1. Herren min gode herde är,
ingenting ska längre fattas mej!
Han är den som leder
mej till gröna ängar
och till vatten där jag finner ro.

2. Jag fruktar inte något ont,
inte ens i dödens mörka dal.
Herre, du är med mej,
i min nöd du ser mej,
och din käpp och stav, de gör mej trygg.

3. Då mina fiender ser på
dukar Herren upp sitt bord för mej.
Bara goda gåvor
ger han alla dagar,
evigt ska jag i hans hus få bo.Text: Kung David (Psalt. 23), bearb. A.H. efter norsk förebild 2008
Musik: Folkmelodi (Davids egen mel. tyvärr förkommen).

fredag 28 april 2017

Herren är min herde god
1. Herren är min herde god, 
mej ska inget fattas. 
Han mej för till källans flod, 
när av törst jag mattas. 
Han mej vederkvicker väl 
på de ängar gröna, 
där en ljuvlig ro min själ 
i hans vård får röna.

2. Far jag vilse hör han mej,
vill mej hemåt bära, 
rätta vägar för han mej, 
ja, sitt namn till ära. 
Inte ens i mörkrets dal 
jag behöver bäva: 
Du är med, din käpp och stav 
kan min fruktan häva.

3. Med din stav, ditt ord och råd 
du mej troget leder, 
och ett bord av idel nåd 
du åt mej bereder. 
Godhet, nåd ska följa mej 
hela levnadsdagen,
sedan blir jag upp till dej 
i din boning tagen.


Text: Axel Fredrik Runstedt 1908 (47 år), bearb. A.H. 6/4 2016
Musik: Gunnar Wennerberg 1869 (52 år)

torsdag 27 april 2017

Jesus dej möter med allvar och kärlek
1. Jesus dej möter med allvar och kärlek,
tar dej från folket åt sidan med sej,
ser dej i ögat och frågar dej ärligt:
"Du som vill följa mej, älskar du mej?
Dyrt har jag löst dej med kors och med pina,
hjärtat mitt brustit av kärlek till dej.
Se, du är tecknad i händerna mina
och vill mej följa - men älskar du mej?"

2. Vad ska jag säga och vad ska jag svara -

svara den ende som ser ända in?
Jesus, du hör om jag än säger bara:
"Fyll du mitt hjärta med kärleken din!"
Låt mej med Petrus till gensvar bli färdig,
även om hjärtkylan ännu mej skär:
"Herre, du älskar fast jag är ovärdig,
hur kan jag annat än hålla dej kär?"

Text: Anders Hovden 1912 (52 år), sv. övers. A.H. 28/1 2015
Musik: Oscar Ahnfelt 1851 (38 år)

lördag 22 april 2017

Påskens stora högtid1. Påskens stora högtid 
firar vi med fröjd,
Jesus, offerlammet, 
kom från himlens höjd,
göt det blod som utströk 
all vår orenhet,
klädde oss av nåd i 
Guds rättfärdighet.
Äran tillhör Jesus,
lova Herren, o min själ!
Hosianna, amen!

2. Öppnad är nu graven,
templets förlåt, hör!
Öppnad är Guds himmel,
vägen som dit för.
Kristus är uppstånden,
segerfanan vår!
Barnaskaran samlad
fridens hälsning får.
Äran tillhör Jesus...

3. Fadern är försonad 
och vårt samvete,
när på korset Jesus
offrad vi får se.
Inför Fadern är han
vår fullkomlighet,
svarar inför honom
för vår uselhet.
Äran tillhör Jesus...

4. Jesus, ge oss nåd att
hela vandringen
under blodets tecken
gå mot himmelen!
Dela livets bröd och
duka här ditt bord,
törstande låt dricka
här med fröjd ditt ord!
Äran tillhör Jesus...


5. Världen har ej skådat
segerfanan vår,
otrons barn ej anar
glädjen som vi får.
Kom nu, Tomas, fira
gudstjänst med oss här!
Blodrött livets vinträd
ljuva frukter bär.
Äran tillhör Jesus... 

Text: Ur laestadianska sångboken Sions Sånger, ngt bearb.
Musik: Svensk 1697