onsdag 30 maj 2012

Om jag ägde allt men inte Jesus


Alt. koral:


      
1. Om jag ägde allt men inte Jesus,
vore livet värt att leva då?
Kunde väl mitt hjärtas oro stillas
med de ting, som skall till sist förgå?
Om jag ägde allt men inte Jesus,
vore vinsten värd en livslång strid?
Och är jordens glädje värd att nämnas
mot en enda stund av Jesu frid?

2. Om jag ägde rikedom och kärlek
och bland människor ett ärat namn,
men ej något hopp för evigheten
och för redlös farkost ingen hamn,
om jag ägde allt men inte Jesus,
som mej älskat intill korsets död,
o, varthän i hela vida världen
skulle jag då fly i hjärtats nöd?

3. O, hur tomt är allt i hela världen!
Utan Jesus är blott synd och nöd.
Utan Jesus är ock evigheten
idel mörker, gråt och evig död.
Om jag kunde leva utan Jesus,
o, hur vore det att dö en gång?
Utan honom i den mörka dalen,
utan honom evigheten lång?

4. Men nu har jag allt, ja, allt i Jesus:
läkedom för alla hjärtats sår,
ingen synd som inte han förlåter,
ingen nöd som inte han förstår.
Om jag ägde Jesus, endast Jesus,
och i hela världen inget mer,
o, så ägde jag dock allt i honom,
han som nog och över nog mej ger.

Text: Anna Ölander 1904 (43 år)
Musik: J Olof Lindberg 1921 (51 år), alt. Jonas Andersson

Denna stund är nu till ändaDenna stund är nu till ända.
Gud, vår Fader, låt allt lända
dig till ära, lov och pris.
Jesus, må du oss omvända
och din Ande till oss sända,
så envar blir from och vis.
//: Låt oss väl vårt lopp fullända,
trygga vad som än må hända,
ha ditt ord till själaspis ://
Amen, amen, amen.


Text: Slutvers ur 1697 års koralbok, ngt bearb. 2012
Musik: Från den medeltida Olsok-mässan i Nidaros

onsdag 23 maj 2012

Helige Ande, låt nu ske1. Helige Ande, låt nu ske
undret, som väcker oss alla.
Låt Guds församling än få se
eld ifrån himmelen falla.
Oss ock ett styng i hjärtat giv,
stynget som blir vår själ till liv.
Helige Ande, hör oss.

2. Sanningens Ande, röj den nöd
som vi i hemlighet bära:
mänskan ej lever blott av bröd,
henne Guds ord måste nära.
Sänd oss en hunger runt kring jord
efter att höra Herrens ord.
Sanningens Ande, väck oss.

3. Helige Ande, låt din röst
högt om Guds gärningar tala.
Vittna för tron om korsets tröst,
krossade hjärtan hugsvala.
Visa oss Guds rättfärdighet,
låt oss få se hans salighet.
Helige Ande, fräls oss.

4. Kärlekens Ande, hand i hand
lär oss som syskon att vandra.
Samman oss bind med fridens band,
hjälp oss att älska varandra.
Styr våra steg i Jesu spår,
lär oss att bedja Fader vår.
Kärlekens Ande, led oss.Text: Paul Nilsson 1934 (68 år)
Musik: Melchior Vulpius 1609 (39 år)


[Paul Nilsson har i år 2015 varit död i 64 år, inte i de 70 som krävs för frihet från upphovsrätten. Men Projekt Runeberg har för flera år sedan lagt ut hans psalmer på nätet utan speciellt tillstånd, med uppmaning till ev. missnöjda rättsinnehavare att höra av sej om psalmerna inte får publiceras. Med tanke på psalmernas ålder finner jag det rimligt att göra på samma sätt, i förhoppning om att det ska tas positivt].

Vem är skaran som syns glimma1. Vem är skaran, som syns glimma
uti livets morgontimma
uppå Sions sälla höjd?
Det är Lammets förstlingsskara,
som från jordens nöd och fara
går till himmelrikets fröjd.

2. Trogen genom jordens öden
här hon följde in i döden
Lammets blodbestänkta spår.
Nu hon får i himlen stanna,
Faderns namn på varje panna
uti evig klarhet står.

3. O vad strålglans, o vad toner
brusa ned från himlens troner
över bergets ljusa kam!
Harpor klinga, orglar brusa,
sånger dåna, vingar susa
kring det heliga Guds Lamm.

4. Vad är det för sång, som brusar
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
O det är den nya sången,
som, ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd.

5. Herre, lös och stäm min tunga,
att ock jag må kunna sjunga
i förklaring denna sång!
Giv min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
bryter fram i glans en gång!


Text: Carl Boberg 1884 (25 år)
Musik: Amanda Sandborg-Waesterberg 1884 (42 år), ngt bearb.

tisdag 22 maj 2012

Välsignad den dagen
1. Välsignad den dagen, då jag här fick se
hur frälsningens hav översvallat!
Välsignad den stunden, som Gud velat ge,
när han mej till nåden har kallat,
mej nyfött och renat, upptagit till barn!
Då löstes jag arme ur träldomens garn,
ty Jesus har dött i mitt ställe.

2. Låt satan fritt ryta och ha ingen ro,
min Jesus skall skydda och freda.
Låt jorden omstörta, låt prövas min tro,
Guds Ande skall trösta och leda.
Fast synderna är liksom sanden i hav
och trycker och följer mej jämt till min grav,
har Jesus dock dött i mitt ställe.

3. Sant är det, när stormar på stormar uppgår,
och skyarna börjar att tjockna,
när böljorna fräser och hårdare slår
och elden i lampan tycks slockna,
då fäller jag modet, men håller dock i:
min synd är förlåten och då är jag fri,
ty Jesus har dött i mitt ställe.

4. Jag slipper väl en gång i vågsvallet ro,
jag ser för mej himmelska stranden.
Där skall jag få inta vad här jag fått tro

med fröjd i de levande landen,
och evigt åtnjuta försoningens nåd
och inse och prisa Guds eviga råd,
att Jesus har dött i mitt ställe.

5. Tack, himmelske Fader, min skapare huld,
som Sonen i hjärtat förklarat!
Tack, mildaste Jesus, som borttog min skuld
och mödan för mej inte sparat!
Tack, helige Ande, min hjälpare god,
som lärt mej vad värde det är i hans blod
som nådigt har dött i mitt ställe!

Text: Ur Sions Nya Sånger 1778, ngt bearb.
Musik: Christian Adolph Nystad 1542

Helige Ande, kom till oss från ovan1. Helige Ande, kom till oss från ovan,
du som med Fadern och Sonen är Gud.
Kom att oss skänka den himmelska gåvan,
möt din församling, din längtande brud.
Du är det ljus som kan Jesus förklara,
bygga Guds kyrka och leda hans folk,
hela Guds sanning för oss uppenbara,
vara den himmelska kärlekens tolk.

2. Jesus, du sänder från himmelens boning
Anden som nådens och frälsningens pant.
Härligt förklarad blir så din försoning,
världen får veta att ordet är sant.
Eldstungor flammar, hör, gamla och unga
vittnar i jubel om undret som hänt.
Lösta från fruktan igen kan vi sjunga
lovsång till Gud som sin Ande har sänt.

3. Himmelska Tröstare, du som kan gjuta
läkande olja i svidande sår,
styrk oss och led oss så att vi får njuta
frukt av din frälsning som allting förmår.
Skapa du i oss förnyade hjärtan,
led oss i sanning och hjälp oss ur nöd.
Tålamod skänk oss i striden och smärtan,
var du vår levande kraft i vår död.


Text: Johan Nordahl Brun 1786 (41 år), Alfons Takolander 1927, bearb.

Musik: Oscar Ahnfelt 1851 (38 år)

Tag ingenting undan1. Tag ingenting undan, när du till din Fader
med synden och sorgen och glädjen får gå.
Tag ingenting undan! De doldaste gömslen,
dem skådar hans ögon igenom ändå.


2. Tag ingenting undan, hur illa du handlat,
förtig det blott ej, när du talar med Gud.
Sök ingenting dölja, ej heller förringa,
då samvetet dömer din synd mot hans bud.


3. Tag ingenting undan, när ofta du beder:
"O Gud, låt din vilja i allt med mig ske!"
Låt inte din egen, din själviska vilja
förrädiskt då efter ett undantag se.


4. Tag ingenting undan, 
när Herren dig bjuder:
"Bär villigt det kors jag bestämt åt dig här!"
O, må det ej hemligt inom dig då heta:
"Ja, Herre - men inte, nej inte det här!"


5. Tag ingenting undan. 
Säg inte: "Jag kan ej".
Säg hellre i ödmjukhet: "Herre, jag vill,
jag vill, men giv kraft åt den villiga anden
och säg ditt allsmäktiga Amen därtill!"


6. Tag ingenting undan! 
Din himmelske Fader
tar ingenting undan av glädjen hos sig,
den dag då de eviga portarna vida
på Herrens befallning skall öppnas för dig!


Text: Lina Sandell 1892 (60 år), ngt bearb.

onsdag 16 maj 2012

Höga MajestätAlt. melodiform (närmare originalet): 1. Höga Majestät, vi alla 
för dina fötter ner må falla: 
ditt lov från våra hjärtan går. 
Evig är din makt och ära, 
om det ska jorden vittne bära, 
av himlens här du lovsång får. 
Dej lovar Kerubim, 
dej sjunger Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud. 
  
2. Helige, som bor i ljuset, 
du vårdar dina verk i gruset, 
du dina barn ej överger. 
Du, o Fader, dej förbarmar; 
din egendom i dina armar, 
ditt folk, barmhärtige, jag ser. 
Din Son du världen sänt, 
vi dej i honom känt 
huld och nådig. 
Din Ande för 
och rena gör 
de hjärtan, som din kärlek rör. 


3. Lovsång nu kring jorden skallar;
dej helig, helig, helig kallar
i bön och sång din kristenhet.
Hör de barn du tvagit rena:
i trohet vill de dej få tjäna
och vandra i din helighet.
I oss din kärlek tänd,
din höga vishet sänd
från din himmel,
så att hon är
oss nära här
och dina vägar rätt oss lär.


*4. Oss välsigna och bevara, 
med nåd ditt ansikte förklara 
och vänd det till ditt folk med frid. 
Här ditt namn vi vill besjunga, 
och sedan med en helig tunga 
dej, lova, Gud, till evig tid 
med dina Kerubim 
och dina Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud.

Text: Samuel Johan Hedborn 1812 (29 år), ngt bearb. 2012, jfr den sjustrofiga versionen i 1819 års psalmbok här.
Musik: ("Koralernas konung"): Philipp Nicolai 1599 (43 år)

fredag 11 maj 2012

I ångestdagar och vanmaktstider
1. I ångestdagar och vanmaktstider,
då hjärtat våndas i nöd och kvider,
så hjälp mej, Gud, att min arma tro
må ständigt finna till dej en bro.

2. Hur smal och sviktande den må vara,
om den mej bär och jag når dej bara,
då är jag stark, fastän hjälplöst svag,
och segrar mitt i mitt nederlag.

3. Men stängs den vägen och du är borta,
o Gud, hur kommer all kraft till korta!
Förtvivlan gräver sej stund för stund
allt längre ned, in mot själens grund.

4. Blir allt än mörkt här i världens vimmel,
om du är där, är det ändå himmel.
Men skänks allt gott mej i överflöd,
är du ej med, är det bitter nöd.

5. Så hjälp mej bedja om detta ena:
dej, Gud, att finna - dej, Gud, att tjäna!
Ja, Fader, ta mej i ditt förvar,
i Jesu namn ber ditt barn om svar!

Text: Einar Billing (1871-1939), bearb. A.H. 2012
Musik: Jonas Andersson (1851-1913)

Ta tid till att bedja
1. Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro! 
I Frälsarens närhet du alltid ska bo. 
När tillvaron uppfylls av stress och av strid, 
sök vila hos Jesus! Han själv är din frid. 

2. Ta tid till att bedja när morgonen grytt, 
ja, innan all ro och all avskildhet flytt. 
Sök tidigt Guds åsyn, och du ska gå ut 
med glädje till verket, välsignad av Gud! 

3. Ta tid till att bedja i vardagens kall, 
lyd Anden, som vet när du frestas till fall. 
Gå genast till Jesus, hans kraft ska du få! 
Ja, mera än seger du upplever då. 

4. Ta tid till att bedja, i nåden bli rik! 
Se mycket på honom som du vill bli lik! 
En stråle av klarhet från Jesus du bär, 
tills evigt du ser honom sådan han är. 

 Text: Anna Jonassen, övers. A.H. 2009 

onsdag 2 maj 2012

Fullbordat är det löftesord
1. Fullbordat är det löftesord
som Herren gav en fallen jord,
ty född är kvinnans Säd.
Du Adams släkt, dej gläd!
Till nådens tron med lovsång träd!


2. Hör din Profet, som full av nåd
dej uppenbarar Herrens råd,
på ljusets väg dej för
och så ditt hjärta rör
att du Guds lag av kärlek gör!

3. O värld, din högste Präst tillbed,
som stiger till din frälsning ned;
det är hans höga kall
att rädda dej ur fall:
sej själv för dej han offra skall!

4. Din Konung möt, som sträcker ut
ett välde utan gräns och slut.
På sanning, nåd och frid
han mäktig, hög och blid
sin tron befäst för evigt tid.

5. Beseglat är de trognas hopp,
rättfärdighetens sol går opp.
Nu Herrens klarhets ljus
bestrålar jordens grus
och leder oss till Faderns hus.

6. Ditt folk, o Jesus, gläder sej,
din frälsta hjord välsignar dej.
I helighetens skrud,
med höga lovsångsljud
all världen prise dej, vår Gud!

Text: Samuel Johan Hedborn 1813 (30 år), Johan Olof Wallin 1816 (37 år), ngt bearb. 2012
Musik: Henry Weman 1938 (41), här återgiven med rättsinnehavarnas medgivande

tisdag 1 maj 2012

Tanke som fåfängt spanar

1. Tanke som fåfängt spanar,
hjärta som dunkelt anar,
kom till Gud.
Själ som kämpar och bävar,
ande som uppåt strävar,
kom till Gud.

2. Du som är glad bland vänner,
tacksam och rik dej känner,
kom till Gud.
Du som din kärlek visar,
skapelsens skönhet prisar,
kom till Gud.

3. Du som i världen glömmes,
du som av mänskor dömes,
kom till Gud.
Du som är hemlös vorden,
främling och gäst på jorden,
kom till Gud.


Text: v. 1 o 3 Edvard Evers 1917 v. 2 A.H. 2008

Musik: Henry Weman 1938 (41 år), publicerad med tillstånd av rättsinnehavarna