tisdag 25 juli 2017

Hjälp mej, Jesus, troget vandra
1. Hjälp mej, Jesus, troget vandra
på den väg du anbefallt,
att som mig jag älskar andra,
älskar dej utöver allt.
Giv att jag din röst må höra
och din vilja gärna göra.

2. Hjälp mej, Jesus, tåligt lida
prövningens och sorgens slag
och med stilla hopp förbida
frälsningens och glädjens dag.
Låt mej under all min smärta
äga dej uti mitt hjärta.

3. Hjälp mej, Jesus, from förtrösta
på din sanning och din nåd
och bland dina återlösta
fröjdas av ditt kärleksråd.
Låt min tro alltmera stärkas
och på goda frukter märkas.

4. Hjälp mej, Jesus, hjälp mej fara
sist från denna värld i frid
och bland dina helgon vara,
där du är, till evig tid.
Där, i salighet och ära,
skall jag evigt lov dig bära.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år)
Musik: Svensk 1694/95

tisdag 11 juli 2017

Nu mänsklighetens långa tid
1. Nu mänsklighetens långa tid
av fåfäng möda slutet nått,
och Kristus till sin höga strid
har kallat den som modlös gått.

2. Ro ut på djupet med ditt nät,
du Petrus, på din Herres bud,
och du som trött i mödan grät
skall få en härlig lön av Gud.

3. Ja, större än vi ana kan
är kallet Gud ger syndare:
att samla själarna han vann
som Kristi mänskofiskare.

4. Till heligt fiskafänges fest
låt kalla, Gud, när natten flytt,
var Ordets tjänare och präst
i helig lydnads tro på nytt.

5. Och till de djupa vatten driv
oss alla, där vår mödas lön
vi finner: överflöd av liv
och svar på många nätters bön.

Text och copyright: Christian Braw fritt efter Lukas (Luk. 5:11), publ. med tillstånd

onsdag 5 juli 2017

Gud är nådig, hör, han vill ej1. Gud är nådig, hör, han vill ej
syndarens fördärv och död.
Hjälp vill han få föra till dej
när du är i själanöd.
Tro trots all din synd och svärta,
ge åt Gud ditt arma hjärta,
ta till tröst i all din smärta:
Gud vill ingens dom och död.

2. Han dej sökt på berg och ängar,
tills han funnit dej, sitt får.
Stäm nu alla glädjens strängar,
Jesus hem med själen går!
Du av nattens köld fått skaka,
nu hans kärlek får du smaka,
varmt välkommen hit tillbaka,
han vill hela dina sår!

3. Det är fröjd i himlens salar
när en syndare har vänt
åter till den vän som talar
livets ord, av himlen sänt,
rengör varje sår som blöder,
med sin Ande genomglöder
och till livet pånyttföder
- salig den som detta hänt!

Text:Magnus Brostrup Landstad 1861 (59 år), sv. övers. A.H. 31/7 2015
Musik: Ludvig Mathias Lindeman 1871 (59 år)