tisdag 25 juli 2017

Hjälp mej, Jesus, troget vandra
1. Hjälp mej, Jesus, troget vandra
på den väg du anbefallt,
att som mig jag älskar andra,
älskar dej utöver allt.
Giv att jag din röst må höra
och din vilja gärna göra.

2. Hjälp mej, Jesus, tåligt lida
prövningens och sorgens slag
och med stilla hopp förbida
frälsningens och glädjens dag.
Låt mej under all min smärta
äga dej uti mitt hjärta.

3. Hjälp mej, Jesus, from förtrösta
på din sanning och din nåd
och bland dina återlösta
fröjdas av ditt kärleksråd.
Låt min tro alltmera stärkas
och på goda frukter märkas.

4. Hjälp mej, Jesus, hjälp mej fara
sist från denna värld i frid
och bland dina helgon vara,
där du är, till evig tid.
Där, i salighet och ära,
skall jag evigt lov dig bära.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år)
Musik: Svensk 1694/95

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar