torsdag 27 februari 2014

Se vi går upp till Jerusalem
1. Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,

i syndares ställe lider.

2. Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka,
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?

3. Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.

4. Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är,
där skall vi med honom vara.


Text: Paul Nilsson 1898 (32 år)
Musik: Nordisk folkmelodi, dansk version ur Arrebos psaltare 1627.

[Paul Nilsson har i år 2013 varit död i 62 år, inte i de 70 som krävs för frihet från upphovsrätten. Men Projekt Runeberg har nyligen lagt ut hans psalmer på nätet utan speciellt tillstånd, med uppmaning till ev. missnöjda rättsinnehavare att höra av sej om psalmerna inte får publiceras. Med tanke på psalmernas ålder finner jag det rimligt att göra på samma sätt, i förhoppning om att det ska tas positivt].

tisdag 18 februari 2014

Guds ord till oss har gått i arv
Guds ord till oss har gått i arv,
till barnen ska det bäras. 
Gud, låt i varje tidevarv
det hållas högt och äras!
Det ger styrka i all nöd,
tröst i liv och död.
Gud, låt det år från år,
så länge världen står
av nya släkten ärvas!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, sv. övers. A.H. 2013
Musik: Martin Luther

lördag 1 februari 2014

Gud, låt din vilja ske på jord


 

//: Gud, låt din vilja ske på jord ://
Gud, låt din vilja ske på jord
//: Gud, låt din vilja ske på jord ://

Text och musik: Från Sydafrika