torsdag 30 januari 2014

Du som har öron, hör och vet

1. Du som har öron, hör och vet
att Livet steg som saven,
ja, gläds i tid och evighet
att Jesus gått ur graven!

2. I Josefs nya grav det blev

en tid för påskens under,
men Jesus säger: "hör och lev"
till mänskor alla stunder!

3. Och liv och ande är hans ord,

och sorgsna hjärtan glädes.
Och bäst förnims vid Herrens bord,
att själv han är tillstädes.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers. Oscar Mannström, fri bearb. A.H. 30/1 2014
Musik: Carl Nielsen 

Vårt hus, o Herre, färdigt står
1. Vårt hus, o Herre, färdigt står.
Med jubel din församling går
att fram sitt offer bära.
Bygg här av oss ditt eget hus
och fyll oss med din Andes ljus,
dej själv till pris och ära!

2. Låt i ditt namn oss samlas här!

Var med oss, du som livet är 
och Skrifterna förklara!
Var gång vårt hjärta ordet hör,
oss brinnande i anden gör,
för tron dej uppenbara!

3. Tack vare dej för ordets ljus!

Pris vare dej för detta hus!
Välsigna så din gåva
att vi i paradis en gång
får möta dej med Lammets sång,
din kärlek evigt lova!

Text: Paul Nilsson, ngt bearb. 2014
Musik: John Morén, ngt bearb. 2014

Framtidslängtan, glad förväntan


1. Framtidslängtan, glad förväntan
fyllt oss både först och sist.
För det mesta kan oss gästa
orostankar, glädjebrist,
men vi finner hjälp och råd
genom Herrens Jesu nåd!

2. Framtidslängtan, glad förväntan

sjunger himmelskt i vår själ
var vi vilar, vart vi ilar,
för med Jesus allt är väl.
Fyllt av frid och glädjesång
når Guds folk sitt mål en gång.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers Oscar Mannström, bearb. A.H. 30/1 2014
Musik: Svensk 1697, alt. Carl Nielsen 

onsdag 29 januari 2014

Var min vision

1. Var min vision och mitt hjärtas regent,
du som ditt ansikte till oss har vänt!
Var nu min tanke i vardagens brus,
var under dagen och natten mitt ljus!

2. Får jag ej rikedom, ära och makt
är du mitt arv, min merit och min vakt.
Ingen som du tar i hjärtat mej fatt,
himlarnas konung, ja, du är min skatt.

3. Var nu min visdom, du eviga Ord,
låt som i himlen din vilja bli gjord.
Mitt hjärtas hjärta, vad än från mej flyr
var min vision, du som världarna styr.

Text: Dallán Forgaill? (530-598) "Rop tú mo baile", eng. övers. av Mary Elizabeth Byrne 1905 (25 år), versifiering Eleanor Hull 1912 (52 år) "Be Thou my Vision" sv. övers. Andreas Holmberg 2012

tisdag 28 januari 2014

Gud bor i ett ljus


1. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå,
Gud kan vi ej se och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här,

så blir han ett barn som Maria bär.

2. Ära vare dig, o Gud som är stor,
att du kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer hit,
du vill vara här,
så blir du ett barn som Maria bär.

©Text: Margareta Melin 1969 (34 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1970 (35 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan musiken inte publiceras här]

måndag 27 januari 2014

Nu får din tjänare i frid

 


1. Nu får din tjänare i frid
från världen fara,
för att hos dej till evig tid
lycklig vara,
som ditt ord har lovat mej
- min död en sömn har blivit.

2. Guds ende Son, min Frälsare
jag nu har skådat.
Att jag min Herre skulle se
Gud mej bådat.
Han det rätta livet är
och nåden mitt i nöden.

3. Se, alla människor kan få
hos honom frälsning.
Och ut i världen skall nu gå
fridens hälsning
genom Herrens eget ord
som kallar till Guds rike.

4. Sitt ljus bland folken han allt mer
nu låter skina.
Sin frid och härlighet han ger
åt de sina.
Han är alltid hos sitt folk,
han är dess fröjd och glädje.


Text: Simeon (Symeon) i templet, Martin Luther 1524 (41 år) "Mit Fried und Freud ich far dahin", Lars Stenbäck 1865, A.H. 1994
Musik: Martin Luther 1524 (jfr J S Bachs Cantata (BWV 125) och Haeffners utjämnade variant från 1820 - Bachs pigga musik bygger faktiskt också ofta på en rätt utjämnad melodi - jfr även Dietrich Buxtehudes orgelstycke och Vallerius´ koralvariant från 1697)

Från när och fjärran nu som förr1. Från när och fjärran nu som förr
vi hör om skördar för Guds rike. 
Gå inte då förbi vår dörr, 
du Gud, i kärlek utan like! 
Fullborda ock på oss ditt råd, 
besegra ock vårt överdåd 
med din nåd! 

2. Giv åt din torra vingård här 
ett nådens regn, som förr du givit! 
Du vet hur stor vår vanmakt är, 
du ser hur mäktig världen blivit. 
Så kom då, käre Herre, snart 
och låt oss se vår fara klart, 
uppenbart. 

3. Du som förmår att göra mer 
än vi kan bedja eller tänka, 
bryt alla otrons fästen ner 
och må du nya hjärtan skänka! 
Ja, kom med stark och väldig hand 
och lossa alla syndens band 
i vårt land! 

4. Och ger du oss en pingstvind än 
och är en sökningstid oss nära, 
så låt oss ej förspilla den, 
men vad vår frid tillhör få lära. 
Ja, öppna våra ögon då, 
att vi din Andes verk också 
må förstå. 

5. Låt oss ej fåfängt bedja om 
din helge Andes stora gåva! 
Till allas våra hjärtan kom, 
att vi dig snart må glada lova! 
Ja, amen, se, vi tror därpå 
att vad du lovat skall bestå! 
Ske alltså!

Text: Lina Sandell
Musik: Ur Pilgrimsharpan

lördag 25 januari 2014

Kärlek, barmhärtighet och himmelsk härlighet

PÅ MARIE BEBÅDELSEDAG EN ANDAKT

1. Kärlek, barmhärtighet
och himmelsk härlighet
har Gud på denna dag
visat med välbehag,
då all hans söta nåd
mitt i en tid så bråd
en ängel full av frid
tillsagt Maria blid.
Hon ju Guds ende Son,
världarnas hälsa
och Guds offerlamm
skulle föda fram,
han som skulle frälsa
från död och evig skam.

2. Himlen så visat sej.

Jord, må du fröjda dej,
att trots din synd och skuld
Gud är så god och huld.
Bjud nu all synd godnatt,
sjung nu Magnificat,
så skall en ekofröjd
höras i himlens höjd!
Gud själv med Gabriel
som här utsändes
och den hela kor
som däruppe bor
för att du omvändes
skall få en glädje stor!

3. Herre, vi fägnar oss

över ditt nådebloss,
att hela världens hus
har fått ett sådant ljus,
som i allt olycksfall
lysa och lisa skall
den som sej hålla vill
i en fast tro därtill.
Tack för den kärlek
som dej till oss dragit!
Halleluja vårt
skall nu ej bli svårt,
nu när du har tagit
det som oss tryckt så hårt!

Text: Johan Runius, ur Dudaim tr. 1714, bearb .A.H. 2014
Musik: Från 1600-talet

onsdag 22 januari 2014

Välsignad är du, Jesus Krist1. Välsignad är du, Jesus Krist!
Din död har räddat mången!
Som Simson välte du till sist
den makt som höll dej fången.
Och mörkrets stora, stängda port,
den bar du bort,
fastän din dag var gången.

2. Från korsets träd du lyftes av
och bars till örtagården.
Där lades du i Josefs grav,
Pilatus skötte vården.
Du blev Guds sköna, gröna kvist,
o Jesus Krist!
En evig sommar spår den!

3. Tack Jesus, att min vilas tid
i stillhet ska förflyta!
För din skull får jag ro och frid,
hur satan än kan ryta.
Du håller vakt om mina ben
bland mull och sten
- vem törs då friden bryta?

4. För gott ska alla kroppens men
i graven stängas inne.
Jag ska stå upp helt frisk och ren,
all synd och brist försvinner.
Det gamla ska som rök förgå,
jag ska uppstå,
nytt liv med dej jag finner!


Text: Petter Dass, övers. A.H. 1994
Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. Johan Varen Uglem 

måndag 13 januari 2014

Vi prisar Kristus Konungen
1. Vi prisar Kristus, Konungen,
från soluppgång till aftonen.
Han som all världens Herre är,
han föddes av en jungfru här.

2. O under! Världens skapare
är här som en av oss att se!
I mänsklig kropp nu kommer han
att lösa oss ur syndens bann.

3. Guds egen Son i salig tid
kom hit till oss med fröjd och frid.
Så späd han låg i jungfruns famn,
född i Guds Andes kraft och namn.

4. Gud själv ett underverk bedrev,
när utan man hon moder blev.
Då Gabriel till henne gick

av Herrens ord sitt barn hon fick.

5. Elisabet kan det förstå
och till Maria säger så:
"Min Herres mor!" Så är han röjd!
Johannes spritter till av fröjd.

6. Ett ljus är här i natten tänt,
nytt liv blev oss från himlen sänt
och vi har fått en broder kär
som själv den sanne Guden är.

7. I krubbans halmbädd lades han,
som jungfrun undfick utan man.
Med lite mjölk han närdes då,
som låter oss vår föda få.

8. Då hördes också änglafröjd:
"Ära ske Gud i himlens höjd!"
Ja, vi får höra än idag:
"Åt mänskor frid och Guds behag!"

9. Gud, ge oss julens goda frid
i Herren Krist till evig tid.
Dig, Fader, Son och Ande, må
från alla länder lovsång nå!

Text: Caelius Sedulius (400-talet), Martin Luther, sv. övers. Olaus Petri 1536, bearb.
Musik: 400-talet/Erfurt 1524

Nu fröjdas vi med glädje stor
1. Nu fröjdas vi med glädje stor,
ty Kristus upp till himlen for.
Lovsjung nu Gud med hjärtans fröjd:
vår Broder for till himlens höjd.

2. Rum har han där åt oss berett,
där vi får bo i evighet. 
Han är vår Broder huld och blid,
Guds änglar gläds med oss därvid.

3. Med oss så är nu ingen nöd,
ty Satan, synd och evig död
har Kristus för oss nederlagt,
just som hans ord oss förutsagt.

4. Han sänder oss sin helge And´
att lösa oss ur syndens band
och ge oss tröst av Herrens ord,
förhindra satans själamord.

5. Så bygger han sin kristenhet
till evig fröjd och salighet.
Står vi i tron på Jesus Krist,
så får vi hjälp i all vår brist.

6. Nu tacka Gud i varje stund
och prisa högt av hjärtans grund.
Lovsjung nu honom så med fröjd,
att det hörs upp till himlens höjd!

*7. Gud Fader vår i evighet,
dig sjunger nu din kristenhet
lov, ära, tack med största flit,
till dig står all vår tröst och lit.

*8. Guds Son, du Herre Jesus Krist,
är härlig och allsmäktig visst.
Dig lovar nu din kristenhet,
desslikes ock i evighet.

*9. Du helge Ande, sanne Gud,
du lär oss vandra i Guds bud.
Vi lovar dig, vi prisar dig,
vi tackar dig evinnerlig.

*10. Du heliga Treenighet,
låt oss få bli i evighet
i glädje och i himmelsfröjd,
dit Kristus är för oss upphöjd.

Text: Lars Jonsson Gästrike (Laurentius Jonae Gestritius)
Musik: Nils Kjellbergsöndag 12 januari 2014

Maria satt på hö och strå
1. Maria satt på hö och strå
i nattens tysta timma.
Så ljuvt i krubban såg hon då
två barnaögon glimma.

2. En ängel stod så hög och god
hos herdarna vid hjorden.
Förfäran kylde deras blod.
Då ljöd till dem de orden:

3. "Var inte rädda! Fatta mod
och gläds nu allesamman!
Jag nyss inför vår Herre stod
och medför fröjd och gamman.

4. Jag kommer från Guds paradis
att hela jorden hälsa:
Ett barn är fött, Gud vare pris,
att er från ondskan frälsa.

5. I Betlehem i morgonstund
ni honom snart ska finna.
Med er han sluter nytt förbund,
Guds rike kan ni vinna!

6. Må ära ges åt himlens Gud
som i det höga tronar,
åt jorden fred med julens bud
som himmel, jord försonar."

7. Halleluja, halleluja
för Frälsaren den späde!
Så sjung med änglarna, o ja,
till evig juleglädje!

8. För fast så många hundra år
har gått alltsen den gången,
där ordet om Guds Son oss når,
där ljuder änglasången!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Musik: Carl Nielsen

Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord1. Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord,
som den första jul, 
om barnet, Guds Son, som kom ned till vår jord, 
om Sonen, vår Hjälte och Herre! 

2. Guds folk här på jorden, ta barnet i famn 
som den första jul! 
Med frid kom vår Jesus i Faderns namn, 
vår Frälsare, Hjälte och Herre! 

3. Gud Fader ske ära, att dagen har grytt 
för en ljuvlig jul! 
Med enfödde Sonen vi föddes på nytt, 
med Jesus, vår Hjälte och Herre!

torsdag 9 januari 2014

När till Jordan vår Herre drog
1. När till Jordan vår Herre drog
Guds vilja där fullgjordes:
Han av Johannes dopet tog
och med Guds Ande smordes.
Ett nådens bad han gav oss då,
som vi må saligt kalla:
han vill från synd oss rena två,
han vill oss frälsa alla
från att i domen falla.

2. Guds vilja där blir uppenbar
i gärningen och orden.
Guds röst från himlen ljuder klar
och vittnar, att på jorden
det Sonen är, som frälsning ger,
och som hans själ behagar,
och Anden, som där sändes ner,
med helig kraft ledsagar
hans gärning alla dagar.

3. Vi alla må betänka väl
vad Gud i Skriften säger,
att veta må var kristen själ
vad i sitt dop han äger.
Ett livets bad det vattnet är,
men vatten ej allena:
med ordet är ock Anden där,
som samvetet kan rena
och oss med Fadern ena.

4. Vår Herre Krist de sina bjöd
gå ut kring världen vida
att ordet om hans liv och död
till jordens ändar sprida.
I dopet nåd av Gud vi få
att synden övervinna,
att i hans stränga dom bestå,
att frid och frälsning finna
och sist till himlen hinna.

5. Vår Frälsare, som dyrt oss köpt,
i ordet höres lova
åt den, som tror och bliver döpt,
det nya livets gåva.
Så må i tron vi fatta mod:
oss intet skall fördärva,
ty Kristus kom att med sitt blod
oss barnarätt förvärva.
Guds rike få vi ärva. 

Text: Martin Luther (1483-1546) , övers. Johan Alfred Eklund och Paul Nilsson, ngt bearb.
Musik: Richard Norén (1847-1922)

onsdag 8 januari 2014

Kom, Sanningsande, som oss lär

1. Kom, Sanningsande, som oss lär
att Jesus Kristus livet är,
och att du ingen annan vet
än honom till vår salighet.

2. Kom, ljusets Ande, led oss så
att vi på livets väg kan gå,
så att vi ej från Skriftens grund
en hårsmån viker någon stund.

3. Gud Faders Ande god, kom hit
med himlens eld och kärleksnit!
Lägg på vår tunga nådens röst
med livets ord till evig tröst!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers. A.H. 9/1 2014

tisdag 7 januari 2014

Nu gläd dig, du Sions förskingrade skara1. Nu gläd dig, du Sions förskingrade skara,
din framtid är rik och skön!
Din Gud skall församla sitt folk och besvara
det kämpande hjärtats bön.
Sin spira han höjde
ur Israel opp;
dess anblick dig fröjde
och vare ditt hopp!
Dess strålande glans skall i evighet vara
och bringa dig himmelsk lön.

2. O härskarestav, du din skönhet ej vinner
av guld eller ädelsten,
men morgonens gyllene prakt dig ej hinner,
ej solen i middagssken!
Ej Libanons cedrar
dig ärofull gjort.
Den Högste förnedrar
vad världen har stort.
Men utvald av Honom din härlighet brinner
så underbart hög och ren.

3. Välsignad sig höjer ur Jakob en stjärna,
en spira ur Israel.
Ett fridens banér skall Guds menighet värna
i trygghetens eviga tjäll.
Guds heliga händer
nu fatta dess stav,
och riken och länder
besegras därav.
De heliga bo i dess strålar så gärna
och skåda Immanuel.

4. Hans konungaspira är frälsningens spira
och kärlek och nåd är dess glans.
Och levande tro och gudaktighet vira
omkring den en evig krans.
Och själen sig svingar
till Barnet så glad,
och lovsången klingar
i Betlehems stad.
Ja, lovom den Konung, vars högtid vi fira,
ty riket och makten är Hans.

5. Se, jorden den vida Hans välde skall skåda
och död blir i liv förbytt.
Och Gud sitt förlorade barn skall benåda,
den Gud som gör allting nytt.
Då helas och skäras
en blödande värld;
i elden förtäras
dess blodiga svärd.
Och riket av Gud ibland folken skall råda
och mörker och nöd ha flytt.


Text: E G Bohman 1930, fritt efter Bileams profetia (4 Mos. 24:17), ngt bearb. 2011.
Musik: Andreas Holmberg 2011 (41 år)

onsdag 1 januari 2014

Din godhet vill vi lova

1. Din godhet vill vi lova,
o Herre Jesus kär,
vårt hjärta är den gåva
som du av oss begär.
O må det skänka sig
nu i ditt blod helt renat
och genom tron förenat
//: för evig tid med dig ://

2. Oss kan ej vederfaras
en större nåd och tröst,
än att oss uppenbaras,
att du oss återlöst.
Ditt blod som för oss rann
har helgat denna dagen.
Du, undergiven lagen,
//: förlossning för oss fann ://

3. Fördenskull är dig givet
ett namn, som härligt är,
som salighet och livet
allena innebär;
ty Jesus kallas du.
O Jesus, må du bliva
vår Jesus och oss giva
//: allt vad vi ber om nu ://

4. Dig Fadern velat skänka
åt oss till Frälsare,
o må vi det betänka
och alltid låta se
vårt hjärtas tacksamhet,
som vi därmed bevisar
att vi din kärlek prisar
//: med sann barmhärtighet ://

5. Du nådigt velat frälsa
vår syndinsnärjda själ,
oss givit liv och hälsa,
bevakat allas väl,
att vi, av ditt behag,
förskonade från våda
med glädje nu kan skåda
//: och fira denna dag ://

6. Vår första gärning denna
må alltså bli i år
att andaktsfullt bekänna
ditt namn, som allt förmår,
och glada samlas här,
där oss ditt ord förkunnas,
där oss den friden unnas,
//: som trygg och evig är ://

7. Förnya du vårt sinne
i detta nya år.
Giv att vi oss påminner
hur tiden snart förgår.
Ja, lär oss tänka så,
att vi vårt hjärta vänder
till det som ej har ände
//: men evigt skall bestå :// 

8. Så låt oss våra dagar
framleva här i ro,
att vi, som dig behagar,
i kärlek, hopp och tro
må vandra livets stig.
Ja, Herre, oss förläna
att vi dig rätt må tjäna
//: och så få ro hos dig ://

Text: Haqvin Spegel, bearb. A.H.
Musik: Heinrich Schütz (1585-1672)