fredag 10 augusti 2012

I himlens tempel, högt och stort
1. I himlens tempel, högt och stort,
det hus som händer inte gjort,
vår store präst i helig skrud
står bedjande för oss hos Gud.

2. Han som här nere för vårt väl
i bitter död gav ut sin själ
har samma varma hjärta än,
själv utan synd de fallnas vän.

3. Och från den boning dit han gick
han ser till oss med brodersblick.
Delaktig i vår mänsklighet
han allt om livets villkor vet.

4. Vad än som här oss plåga kan,
det kände också smärtans man.
Han frestad var i allt som vi
och oss i frestelsen står bi.

5. Så låt oss med förtröstan gå
till nådens tron att styrka få
att leva till hans ära här
som ständig omsorg om oss bär.

Text: Michael Bruce o 1764 (18 år) "Where high the heavenly temple stands", sv övers. Erik Nyström 1893 (51 år), bearb.
Musik: Carl Nielsen

fredag 3 augusti 2012

O Herre, vår Herre, vår Konung och Gud
1. O Herre, vår Herre, vår Konung och Gud,
dig vill vi nu tacka och lova
och höja med jubel vår lovsångs ljud
för varje din nådegåva!
Och inte åt oss,
nej, inte åt oss,
men, Herre, åt dig,
ja, Herre, åt dig
//: vi ödmjukt vårt tack vill frambära ://

2. O Herre, vår Herre, väl tacka vi må
att du oss så härligt benådat,
att med i ditt arbete vi fått stå
och under på under skådat
på jordens rund,
från stund och till stund,
hur människobarn
ur fiendens garn
//: blir lösta och frälsta och fria ://

3. Väl må vi ock tacka dig, Herre, vår Gud,
för alla som du har fått kalla
och dana till redskap och sändebud;
på nytt vi nu ber för dem alla.
Var själv deras stöd
i glädje och nöd,
dem led och dem bär,
o Frälsare kär,
//: på vägen som själv du har banat! ://

4. Ja, äran och makten och riket är ditt
och silvret och guldet tillika.
Du delat och givit åt var och en sitt
och vill att vi inte skall svika,
när du säger till
att samla du vill
för verket ditt
en gåva så fritt
//: från glada givare alla ://

5. O Herre, vår Herre, vår Konung och Gud,
dig vill vi nu tacka och lova
och höja med jubel vår lovsångs ljud
för varje din nådegåva!
Och inte åt oss,
nej, inte åt oss,
men, Herre, åt dig,
ja, Herre, åt dig
//: vi ödmjukt vårt tack vill frambära ://

Text och musik: Gerda Wennerberg (1861-1951), ngt bearb. 2012