måndag 31 december 2012

Låt ditt ansikte oss lysa
1. Låt ditt ansikte oss lysa,
Herre, även detta år,
du som är alltjämt densamme,
så i morgon som i går!
Du som har all makt på jorden,
led oss vid din starka hand
genom öknens alla faror
tills vi hunnit löftets land.

2. Låt ditt ansikte oss lysa
såsom det i fordom tid
lyst för flyktingen i Betel,
lett ditt Israel i frid,
visat Moses, då han ropat,
väg, där spår till väg ej fanns,
kastat över mörka vågen
morgonsolens purpurglans.

3. Hjälp oss, Herre, att besinna
vad du hitintills har gjort,
att ock vi i tron må bida
av din godhet något stort!
Hjälp oss under livets skiften,
så i klar som mulen dag,
skåda upp till dig och vila
stilla blott vid ditt behag.

4. När förhärjande som haglet
otrosstormen brusar fram,
lyft vårt öga och vårt hjärta
till det blödande Guds Lamm!
Låt din kyrka och församling,
uppå hälleberget byggd,
växa och fullkomnas, Herre,
i det helga korsets skygd.

5. Låt ditt ansikte oss lysa
på den väg oss återstår!
Ja, om detta år, o Jesus,
skulle bli vårt sista år,
säg oss då att du gått före
genom dödens mörka dal
att bereda åt oss alla
rum uti Guds fröjdesal!


Text: Lina Sandell 1886 (54 år)
Musik: Dmitri Bortnianski "Jubilate"

onsdag 26 december 2012

O Gud, de tankar som du tänkt1. O Gud, de tankar som du tänkt
är intet annat likt,
ty Barnet som din kärlek skänkt
har gjort vårt släkte rikt!

2. I mörker var vårt släkte sänkt
och döden var vår lott.
I nåd du, Herre, på oss tänkt,
av nåd vi frälsning fått!

3. Ty Gud och man i en person,
du, Herre Jesus Krist,
har kommit ned till dödens zon,
till oss som livet mist.

4. Nu kan vi fira jul med fröjd
mitt i vår kamp och strid:
"Ära åt Gud i himlens höjd

och här på jorden frid!"

5. Det som i Betlehem har skett
är outsägligt stort.
Det ljus som vi i mörkret sett
är Jesus, himlens Port.

Text: Gunnar Holmberg, 1980-talet
Musik: Johann Crüger

tisdag 25 december 2012

När Stefanos blir fängslad
1. När Stefanos blir fängslad,
då ger Guds Ande mod.
Han lämnar all sin ängslan
och vittnar med sitt blod
att Jesus, Frälsaren,
är den som kom till jorden
från Gud i himmelen.

2. Så fäster han sitt hjärta
vid Gud på korsets trä
och fruktar inte smärtan.
Han faller ner på knä.
"Förlåt dem vad de gör!"
Han ropar till sin Herre
och böjer sig och dör.

3. Tack Gud, för de martyrer
som följt i dina spår.
De ger oss tröst och styrka
när prövningen blir svår.
De är den goda sådd
som håller fast vid Jesus
till frälsningen är nådd.

4. Guds nåd som lyst från krubban
och skänks i Kristi blod
kan inga makter rubba.
Han ger martyrer mod
och bär oss i vår nöd.
Vårt liv är fäst vid Jesus
från dopet till vår död.


Text: Bertil Murray 2008 (58 år) - publ. med tillstånd.
Musik: 1400-talet / Köln 1599

Guds Son är född1. Guds Son är född
i Betlehem på denna dag,
så var Guds eget välbehag.
Guds Ord blev kött.
Av Faderns gunst och godhet
är han oss sänd till hjälp och tröst,
och har med hjärteblodet
all världen återlöst.

2. O himlabud!
Hör änglasångshärskarorna
förkunna frid bland farorna
och prisa Gud!
Lovsjung nu Gud i höjden
med sång och spel och harpors ljud.
Ta hjärtlig del i fröjden
och prisa Herren Gud.

3. Ja, vilken fröjd!
Nu må väl var och en bli glad
och gå med herdarna åstad,
av hjärtat nöjd.
De vise männens stjärna,
som är vår Guds ords klara ljus,
vi följer nu så gärna
till Herrens helga hus.

4. Låt oss begå
och fira så vår julefest,
att Jesus själv må bli vår gäst!
Ja, ske just så!
Så ska han allt oss giva,
välsignelse i råd och dåd.
Hans Ande ska oss liva,
hans kärlek och hans nåd.

5. En härlig tröst,
att han som är vår Frälsare
en gång skall bli vår Domare,
en härlig tröst:
till sist han kommer åter
med makt och mycken härlighet;
han då de sina låter
nå evig salighet.

torsdag 20 december 2012

Rättfärdighet och salig död1. Rättfärdighet och salig död,

de två hör stadigt samman
som fågelsång med morgonglöd
vid första solskensflamman.
Ja, de kan aldrig skiljas åt,
men evigt blir det natt och gråt,
där Anden ej fått råda.

2. Att kämpa Kristi goda strid

och genom livets öden
ha hans rättfärdighet och frid,
ger liv i själva döden.
Väl dem som står i Kristi sold
och ej sej gav i mörkrets våld!
I frid de hem får fara.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Oscar Mannström, A.H. 2012
Musik: Carl Nielsen

onsdag 19 december 2012

Herre, du Herre, ska växa och jag ska bli mindreAlt. koral:1. Herre, du Herre ska växa 
och jag ska bli mindre.
Om än mitt offer är litet, 
jag gläds i mitt inre.
Ringaste vän
fröjdas med brudgummen än,
när det till bröllopet ringer.

2. Du kommer ovanifrån 
och är upphöjd för alla.
Himlarnas himlar dej Herre 
och Konung ska kalla.
Jag är av jord.
Tänk, så långt nere jag bor!
Tänk, hur i synd jag kan falla!

3. Dock vill du, Herre, 
i himmelens rike mej glädja.
Gärna du ser mej 
i högtidens festsal inträda,
kallar mej vän,
vill i barmhärtighet än
frälsningens dräkt mej ikläda.

4. Väx för mitt hjärta, Guds Son 
med en krubba till läger!
Väx för min ande, Guds Ord 
som all andekraft äger!
Frigjord från mitt,
fullkomligt salig med ditt,
lär mej att gå dina vägar!

5. Väx för de tallösa släkten 
dit kyrkan du sänder!
Herre, låt alla få se 
dina sårmärkta händer,
samlas i bön,
samlas till högtid så skön,
glädjas med brudgum och vänner!

Text:  Gustav Jensen 1915 (70 år), övers. A.H. 2012
Musik: Norsk folkmelodi från Eksingedal, alt. tysk koral ("Lobet den Herren")

måndag 10 december 2012

Jesus allt mitt goda är1. Jesus allt mitt goda är,
han har sej för mej utgivit.
Han mej på sitt hjärta bär,
i sin bok har han mej skrivit.
Annat allt förgängligt är,
Jesus vill jag hålla kär.

2. Jag ej frågar efter gull,
efter höghet, makt och ära.
Gull ej annat är än mull,
få kan rätt sin framgång bära.
Det alltsammans snart förgår,
evigt Jesu nåd består.

3. Han är min förnöjelse,
föremålet för min längtan,
lindrar hjärtats kval och ve,
stillar själens törst och trängtan.
Här är allt bemängt med pust,
Jesus ger den rena lust.

4. Bort, o värld, med ditt försåt,
som oss i en avgrund förde,
bort med all din gunst och ståt,
som så mången själ förstörde!
Aldrig gör du mej förnöjd,
Jesus är och blir min fröjd.

Text: Ahasverus Fritsch 1668 (39 år), sv. övers. Jakob Arrhenius 1691 (49 år)
Musik: Svensk 1697, ngt bearb., jfr nr 274 i 1697 års koralbok

lördag 8 december 2012

Jesu namn begynna skall
1. Jesu namn begynna skall
våra företag,
styrka oss i livets kall,
helga mödans dag,
ty han är den
som ger krafter till allt gott
och åt troheten sin lott
i himmelen.

2. Jesu namn bevara skall
i en farlig värld
våra fötter ifrån fall,
hjärtat ifrån flärd,
ty han är den
som den onde övervann
och oss leda vill och kan
till himmelen.

3. Jesu namn bemanna skall
vårt beklämda bröst,
när vi under sorgens svall
suckar efter tröst,
ty han är den
som oss lugnar och oss lär
att den smala vägen bär
till himmelen.

4. Jesu namn betrygga skall
våra böners ljud,
att vid nådens fotapall
våga nalkas Gud,
ty han är den
som oss Faderns nåd berett,
barnaskapet återgett
i himmelen.

5. Jesu namn besegla skall
livets kamp och strid,
när vi efter prövning all
får gå hem i frid,
ty han är den
som utplånat all vår skuld
och oss möter evigt huld
i himmelen.

Text: Johan Olof Wallin 1819 (40 år), ngt bearb. 2012
Musik: Johann Rudolph Ahle 1662 (37 år)

Dej prisar alla kerubim
1. Dej prisar alla kerubim
och med dem alla serafim
dej, segerfurste, lovar
för friden som du vunnit har,
för makten som du återtar,
för frälsningsverkets gåva.
Alla
kalla
till ditt rike,
mörkret vike
för din lära,
för ditt kors och för din ära!

2. Vår segerhjälte, Davids Son,
din Ande sänd oss ovanfrån
som själens törst kan stilla.
Med kraften av ditt liv, ditt blod,
ge kärlek, tro och tålamod
och trohet i det lilla.
Hör oss,
för oss,
ja, gå med oss
och bered oss
till den fröjden
du de dina ger i höjden.

Text: Ernst Christoph Homburg, sv. övers. Johannes Johansson, bearb. A.H. 2012
Musik: Werner Fabricius 1659 (27 år)

Jag lyfter upp till Gud min sångAlt. koral:


1. Jag lyfter upp till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Vår Herre Kristus hämtar mej
snart hem till sej
i himlens höga salar.
Med blixtens fart
han kommer snart,
då hörs hans pris
på annat vis
när Guds basuner talar.

2. När jag ser träden skjuta blad,
jag blir så glad,
för då blir det ju sommar!
När himmelrikets blomster gror,
så glad jag tror
att snart Guds rike blommar.
Hans kyrka är
hans brud så kär,
har lampan tänd
och själen vänd
mot Konungen som kommer.

3. Jag hör hans underbara röst
med frid och tröst
från höga himlar tona:
"Jag kommer, se, jag kommer snart!
Håll det du har
så ingen tar din krona.
Var glad, min brud,
jag är din Gud,
vårt bröllop står,
med mej du får
som himladrottning trona!"

4. I Anden ser sej bruden om
och säger: "Kom!
Hans glädje är för alla!"
Och den som hör det, säger: "Kom,
till Gud vänd om,
låt Anden på dej falla!
Din inre törst
han stillar först,
det räcker till
för vem som vill,
när livets vatten svallar!"

5. Se, ny blir himlen, ny vår jord,
det är Guds ord,
hans löfte underbara!
O se, Guds tält bland mänskor är,
han själv är där 

och bor ibland sin skara!
Det gamla fort
ska vika bort,
all sorg ska fly
för glädje ny.
O tänk att där få vara!


*6. Ja, amen, evigt lov och pris

på alla vis
och visdom, makt och styrka
tillhör dej, Gud, i evig tid,
som gett oss frid
och gjort oss till din kyrka!
Halleluja!
Med glädje ska
vi minnas det
i evighet
och dej i sanning dyrka!

Text: M B Landstad 1861 (59 år), A.H. 2002, 2007
Musik: Wittenberg 1533 (se SvPs 424), alt. A.H. 2002

tisdag 4 december 2012

På nytt advent för dörren står
1. På nytt advent för dörren står
och öppnar för oss kyrkans år.
Det skänker löften åt vår jord
om kraft och ljus av nådens ord.

2. Jerusalem, stå upp, var glad! 
Din konung närmar sej sin stad.
Välkommen, konungslige gäst!
Ditt rike här bland oss befäst.


3. Din makt är inte spjut och svärd,
ditt rike ej av denna värld.
Men sanning är den starka makt,
varpå ditt rikes grund du lagt.

4. Välsignat vare Faderns råd
med Sonens frid och Andens nåd,
välsignad i all evighet
den heliga Treenighet.
Amen!

måndag 3 december 2012

O du som skapat stjärnors här (Creator alme siderum)

1. O du som skapat stjärnors här,
du världens Ljus som evigt är,
du världens Frälsare, oss hör
när fram till dig vår bön vi för!

2. O du som sorg däröver bar
att världen så förlorad var,
åt syndare din hjälp du bjöd
då du tog på dig deras nöd.

3. När tiden mot fullbordan led,
du kom till oss från himlen ned.
Ifrån din Faders hus du for,
en jungfru fick du här till mor.

4. Du göt för världens skuld så svår
ditt rena blod ur djupa sår.
Som offer du till korset gick
och liv och frälsning där vi fick.

5. När världens sista tider gryr,
fiender samlas, vänner flyr,
du världens Domare, vi ber:
bered oss tills din dag vi ser!

*6. Ära ske Fadern och hans Son,
Guds Ande god i samma mån!
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet!

Text: Latinsk 800-talshymn "Creator alme siderum"
Musik: Medeltida