lördag 31 mars 2012

Hemlandstoner mäktigt ljuder
1. Hemlandstoner mäktigt ljuder,
och vid slutet av min färd
pilgrimsvandraren de bjuder
till en paradisisk värld.
Snart min Fader mej vill kalla
till det salighetens hus,
där han dem församlar alla
som anammat nådens ljus.

2. Han som mörkrets välde krossat
och mej friköpt med sin död,
han som nådigt mej förlossat
från all synd och avgrundsnöd,
han vars blod för mej har runnit
och som blivit mej så kär,
snart, när jag till gränsen hunnit,
mej oändlig fröjd beskär.

3. Snart ibland de helga släkten,
de som står i ljusets famn,
även jag, i vita dräkten,
prisar Guds och Lammets namn.
Snart förlossad ingå får jag
i de saliggjordas hem,
snart i dina portar står jag,
strålande Jerusalem!

Text: Carl Axel Torén 1889 (76 år), ngt bearb. A.H. 2012
Musik: Rikard Norén (1847-1922)

måndag 26 mars 2012

Ljuvligt och gott är att syskon//: Ljuvligt och gott är att syskon
lever i fred tillsammans ://
//: Där ger Herren själv
evig välsignelse ://

Text: Ur Psaltaren 133
Musik: Israelisk folkmelodi

torsdag 22 mars 2012

Fast syndernas välde har hunnit sin höjd
1. Fast syndernas välde har hunnit sin höjd,
fast frukter av otron syns grönska,
fast djävulens träl är i fängelset nöjd
och gör vad hans herre kan önska,
så varar dock Frälsarens förbön.

2. Man lever i vällust, i högmod, i prakt,
i köttets och ögonens lustar,
man talar om Jesus med hån och förakt
och glatt sej till utsvävning rustar,
dock varar vår Frälsares förbön.

3. Ni syndare, som nu i svordom er själ
jämt önskar i avgrunden neder,
ack, hör att vår Frälsare vill er så väl
och för er så hjärtligen beder:
låt stå än ett år detta trädet!

4. När ni nu så djärvt ger er fattiga själ
och hjärta till djävulens boning,
så visar vår Frälsare fram såsom skäl
åt Fadern sitt blod, till försoning.
Han säger: de dyrt blivit köpta.

5. Om inte hans död hade frälsat vår själ
från lagen och Sinai dunder,
så hade vår syndfulla mänsklighet väl
i otro och straffdom gått under,
men Frälsarens förbön, den gäller.

6. Sen han har sitt offer för synden gett ut
av kärlek, till mänskornas fromma,
så ber han till sista livsaftonens slut
att vi till vår Fader ska komma.
Det skedde ej utan hans förbön.

7. Hans förbön uträttar att själen blir rörd,
när ordet till hjärtat han leder,
att bönen i himmelen nådigt blir hörd,
som uppväckta syndare beder.
Han talar så gott för oss alla.

8. Hans förbön uträttar att syndares tro
i frestelsen inte försvinner,
att syndare får i sin Frälsare ro,
att satan ej över oss vinner.
Så viktig är Frälsarens förbön.

9. Ni dyrköpta själar, låt detta er gå
till hjärtat och samvetet väcka.
Ni kan nu för intet all salighet få,
se, Jesus er handen vill räcka.
Låt honom ej bedja förgäves!


Text: Lars Thorstensson Nyberg, ur Sions Sånger (1700-talet), bearb. A.H. 2010

lördag 17 mars 2012

O Gud på årets första dag
1. O Gud, på årets första dag
för dig mitt hjärta öppnar jag
och nåd och hjälp av dig jag ber
för all den tid som än du ger.

2. Giv att i detta nya år
min längtan till ditt rike står,
och att jag vandrar på den stig
som leder hem, o Gud, till dig.

Text: Ur Musica Sacra

torsdag 15 mars 2012

Min blodige konung och sargade man
1. Min blodige konung och sargade man,
föraktade Herre, oskyldiga Lamm,
din klädnad är blodig, du ängslas, du ber,
du ligger på marken med ansiktet ner.
Du gråter, du kvider, du tigger om nåd,
du händerna vrider och vet ingen råd.
I tretti års träldom du lider all nöd,
och sist du oss frälsar igenom din död.

2. För mej blev du sårad, för mej blev du träl,
du smakade döden att rädda min själ,
du hänger föraktad, men tänker på mej,
du ber för oss andra förgätande dej.
Din helga lekamen mitt påskalamm var,
den bittraste kalken för min skull du tar.
Att göra mej salig du lider all nöd,
att skänka mej livet du utstår min död.

3. Så blev då fullkomnat Guds eviga råd,
och grundvalen lades till frälsning och nåd.
Uppståndelsen följde, allt väl blev beställt,
vår Skapare nöjdes, och släktet blev sällt,
ja, sällt såsom det uti skapelsen var
och ännu mer saligt, ty Medlaren har
en evig rättfärdighet för oss tillreds:
kom, fattige syndare, var nu tillfreds!

4. Vad är då att vara försonad med Gud?
Det är att han tystat förbannelsens ljud.
Vad är då att vara upprättad igen?
Det är att ha rättighet vara Guds vän.
Förtro dig fördenskull så usel du är
med hela din börda och allt ditt besvär
i Frälsarens händer, han vill och han kan
för hela din salighet vara din man.


Text: Fredrika Eleonora Nieroth-Falck senast 1749 (30 år), ngt bearb.
Musik: Okänd

onsdag 14 mars 2012

En röst, en ljuvlig röst jag hörAlt. koral (psalmens ursprungsmelodi, fast då i 1820 års utjämnade form):
1. En röst, en ljuvlig röst jag hör:
"Stå upp och fira som sej bör
den dag som Herren gör!"
I dag till mej når Herrens ord:
"Kom i min famn, kom till mitt bord!"

2. Jag kommer, Jesus, på ditt bud,
men kläd mej själv i helig skrud,
min Herre och min Gud!
Ikläd mej din rättfärdighet,
att jag må se din salighet.

3. Likt Petrus jag berömde mej,
förnekade och glömde dej -
men du ej dömde mej.
Din blick mej fann, din kärleksblick
till djupet av mitt hjärta gick.

4. Med smärta jag min svaghet ser,
o hjälp mej att jag aldrig mer
dej, Jesus, överger,
men går med glädje dit du går
och bär mitt kors i dina spår.

5. Och när jag önskar återfå
de krafter som jag ser förgå,
jag likt Maria då
vid dina fötter sitta vill
och vad du talar lyssna till.

6. Ett enda mej nödvändigt är:
att hålla dej av hjärtat kär
och tro vad du mej lär.
Av denna kärlek, denna tro
i liv och död har själen ro.

7. De själar du åt himlen vann
på jorden ej sin näring fann,
av stoft ej mättas kan.
Den dryck och föda som oss när,
ditt eget blod, din kropp det är.

8. Dej själv du åt de dina bjöd.
Du är det sanna livets bröd
som frälsar oss från död.
Du är den källa, av vars flod
en kristen hämtar kraft och mod.

9. Så kom att i mitt hjärta bo.
Till dej jag sätter all min tro,
hos dej jag finner ro.
Med dej jag lugn till målet går
och trygg på Herrens dag består.

10. Din Andes vittnesbörd mej lär
att inget mer fördömer här

den som i Kristus är.
Så håll mej kvar i liv och död,
du nådens källa, livets bröd!

Text: Johan Olof Wallin 1813 (34 år), ngt bearb. A.H. 2007, 2013, jfr SvPs1986 nr 390
Musik: Olof Åhlström 1825 (69 år) - alt. tysk folkmelodi/Köpenhamn 1569 

tisdag 13 mars 2012

Guds kyrka, fri från världens makt
1. Guds kyrka, fri från världens makt,
består i alla tider.
Lik Herren, avklädd jordisk prakt,
hon segrar när hon lider.
Martyrerna i segerns krans,
Maria med sin krona,
de förebådar kyrkans glans
där de med Kristus tronar.

2. Då träder kungadottern in,
av guldbrokad är skruden.
"Tag mig emot, ty jag är din!"
möts konungen av bruden.
Vi minns då allt det lidande
hon mött i år och dagar.
I allt hon väntat bidande
att gå i Herrens hagar.

3. I tåredal hon framåt bär
sin Krist, i tro och handling.
Av Honom buren är den här
som genomgår förvandling.
Han redan segern henne bragt,
fast här på jord hon strider.
Guds kyrka, fri från världens makt,
består i alla tider.


Text: Mikael Nordin
Musik: Mikael Nordin
[Publicerad med tillstånd]

måndag 12 mars 2012

Bort till era dunkla trakter1. Bort till era dunkla trakter,
bort, ni falska andemakter,
med ert svek, er orenhet,
ni som kan allt gott förställa
och den starkaste kan fälla
//: och var mänskas svaghet vet ://

2. Starka är ni, ändå tvingar
er den Starkare och bringar
er ifrån ert byte bort.
Honom högg ni djupt i hälen
men besegrade ej själen
//: och han vände ont till gott ://

3. Tacksamhetens lovsång tvingar
er till tystnad, när den svingar
sig till kraftens Gud och Far.
Era bilders makt är borta,
lögnen kommer helt till korta
//: inför lovsångens försvar ://

4. I hans Namn jag kraften finner,
som er alla övervinner.
I hans Namn jag gömmer mig.
Inför tron och lovets sånger
skall ni flykta många gånger,
//: när till Gud de höjer sig ://

5. Sist skall ni er slagna finna.
Ingenting skall mera minna
om det välde ni har haft.
Natten ljusnar, och på tronen
sätter sig då Mänskosonen,
//: fylld av godhet och av kraft ://

6. Läkta, lättade och fria
ser vi Andens kraft förnya
sargad kropp och sårad själ.
Kroken lossas, hårda banden
löses av den milda handen,
//: som vet alla mänskors väl ://

7. Bort går lögnens mörka andar,
halvhetens demoner blandar
grämelse med klagotjut.
Men från Kristi ögon glänser
godhet över alla gränser
//: mot Guds vänner – utan slut ://


Text: Christian Braw

Musik: Tysk melodi ("Korset är de kristnas broder")

Korset är de kristnas broder
1. Korset är de kristnas broder,
törnebusken rosens moder,
mörka moln ger grönska god.
Guldet skall av hammarn smidas,
druvan under pressen vridas,
//: mänskan lära tålamod ://

2. Ljust och mörkt i världen blandas,
lätt och tungt man ömsom andas,
lust och jämmer följs här åt.
Här är fröjd och sorgetimma,
solsken växlar om med dimma,
//: glada leenden med gråt ://

3. Varför vill jag då på jorden
sitta jämt vid glädjeborden?
Om jag vill bli Jesus lik,
bör jag fostran väl fördraga
utan att i otid klaga,
//: ty hans kärlek gör mej rik! ://

Text: Olof Kolmodin, ngt bearb. 2012
Musik: Tysk melodi

Vi önska nu vår brudgum och brud

1. Vi önska nu vår brudgum och brud:
Gud Fader dem värdes benåda!
Allt gott du dem give, Herre vår Gud,
och vände ifrån dem all våda.
Din trogna hand dem i liv och död
all hjälp och välsignelse give,
och vid deras tröskel i lust och nöd
din ängel väktare blive
och tvedräktsanden fördrive.


2. På all deras väg, i all deras tid,
bliv när dem i nåd, Herre Kriste!
Evad dem än sker, din kärlek och frid
de aldrig i världen dock miste!
Och blir det bekymmer i deras bo,
du må dem om bönen påminna,
att ständigt de sätta till dig sin tro
och undret i Kana besinna.
Då hjälp de visst skola finna.


3. Guds Helige Ande, giv att ditt ljus
dem följer och hugnar allt mera!
Kom till dem med tröst! Och allt deras hus
så ock deras hjärtan regera,
att de med ära, med tukt och tro
må leva på jorden tillsamman
och sedan hos Gud uti himlen bo
i evig glädje och gamman.
Det önska vi. Amen. Amen.


Text (=1937 års psalmbok nr 232): Petrus Rudbeckius 1622 (44 år), Jesper Svedberg 1694, ngt bearb.
Musik: Svensk 1697

Han skall komma över oss //: Han skall komma över oss
lik ett regn, lik ett vårregn
som vattnar jorden, 
som vattnar jorden ://


Text: Hosea 6:3
Musik: Roberth Johansson
Publicerad med tillstånd av kompositören, se Solbri.

söndag 11 mars 2012

Sitt öga Jesus öppnat har 1. Sitt öga Jesus öppnat har,
och mörkret är fördrivet.
Det helga liv han återtar,
som var för oss utgivet.
Hjälten fram ur graven går,
och på hans segerfana står
Uppståndelsen och Livet.
Halleluja!


2. Till ljusets rymder nu mitt lopp,
mitt hjärtas hopp skall sträckas.
Jag skall stå opp som han stod opp,
jag skall med honom väckas
till ett liv som ej förgås,
som av förgängelsen ej nås,
av synden ej befläckas.
Halleluja!


3. Du död, var är din udd? Var är
din seger, avgrundsskara?
Det liv som Jesus till mig bär
skall aldrig död befara.
Evigt hör jag honom till,
som sade: "Där jag är, jag vill
att också ni skall vara."
Halleluja!


Text: Johan Olof Wallin 1813-19
Musik: Fredrik Hjort 1905