onsdag 26 mars 2014

Du livets bröd, o Jesus Krist1. Du livets bröd, o Jesus Krist,
som här dej låter finna
av den som all sin synd och brist
vill ångra och besinna:
av hjärtat nu jag beder dej
att du i nåd bereder mej
till denna höga måltid.

2. På gröna ängar denna stund

du vill av nåd mej leda,
vid källan som gör frisk och sund
ett bord för mej bereda,
så att min själ liksom min mun
av livets bröd och nådens brunn
ska kunna vederkvickas. 

3. Ta bort allt hat och bitterhet,
o Jesus, från mitt hjärta!
Låt mej av hjärtat ångra det
som gjort dej sorg och smärta. 
Du blev för mej på korset död,
har frälsat mej från evig nöd.
Det är min tro, o Jesus!

4. Du livets bröd som under gör:

låt mej idag få njuta
din helga nattvard som jag bör,
i dej mej innesluta.
Är jag i dej och du i mej,
ska jag, hur allt än vänder sej,
till himlens glädje föras!

Text: Johann Rist 1654 "Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ", sv. övers. Jakob Arrhenius 1691, bearb. A.H. 2013
Musik: Peter Sohren 1668 (38 år)

torsdag 20 mars 2014

Kärlek, barmhärtighet och himmelsk härlighet

PÅ MARIE BEBÅDELSEDAG EN ANDAKT

1. Kärlek, barmhärtighet
och himmelsk härlighet
har Gud på denna dag
visat med välbehag,
då all hans söta nåd
mitt i en tid så bråd
en ängel full av frid
tillsagt Maria blid.
Hon ju Guds ende Son,
världarnas hälsa
och Guds offerlamm
skulle föda fram,
han som skulle frälsa
från död och evig skam.

2. Himlen så visat sej.

Jord, må du fröjda dej,
att trots din synd och skuld
Gud är så god och huld.
Bjud nu all synd godnatt,
sjung nu Magnificat,
så skall en ekofröjd
höras i himlens höjd!
Gud själv med Gabriel
som här utsändes
och den hela kor
som däruppe bor
för att du omvändes
skall få en glädje stor!

3. Herre, vi fägnar oss

över ditt nådebloss,
att hela världens hus
har fått ett sådant ljus,
som i allt olycksfall
lysa och lisa skall
den som sej hålla vill
i en fast tro därtill.
Tack för den kärlek
du, Gud, till oss dragit!
Halleluja vårt
skall nu ej bli svårt,
nu när du har tagit
det som oss tryckt så hårt!

Text: Johan Runius, ur Dudaim tr. 1714, bearb .A.H. 2014
Musik: Från 1600-talet

måndag 10 mars 2014

Helige Ande, kom och var oss nära
1. //: Helige Ande, kom och var oss nära ://
oss led och hjälp till himlen gå.
Helige Ande, vår Hjälpare.

2. //: Sanningens Ande, upplys oss med ordet ://
med lag och evangelium.
Sanningens Ande, vår Hjälpare.

3. //: Helige Ande, visa oss på Kristus ://
på Jesus som försonat oss.
Helige Ande, vår Hjälpare.

4. //: Helige Ande, rena våra hjärtan ://
giv hjälp att tro på Jesus Krist.
Helige Ande, vår Hjälpare.

5. //: Helige Ande, helga oss för himlen ://
giv tröst och hjälp i dödens stund.
Helige Ande, vår Hjälpare.

Text och musik: Hakon Långström 1988 (42 år). OBS! Publicerad med tillstånd.

söndag 9 mars 2014

Guds gode Ande, sänk dej ned1. Guds gode Ande, sänk dej ned,
ett rum åt dej i mej bered. 
Med hopp och kärlek hos mej bo,
gör mej rättfärdig genom tro.

2. Förbli hos mej i all min tid!
Ge tröst i smärta, kraft i strid,
ge sann förtröstan, glad och god,
och sist i döden saligt mod!

Text: Ur Birgittinritualen, bearb. A.H. 2014
Musik: Sättning Oscar Fredrik Bernadotte Byström (1821-1909)

onsdag 5 mars 2014

Du vet det nog mitt hjärta1. Du vet det nog, mitt hjärta,
du vet att stor är Gud,
men stor är också satan
som ständigt byter skrud.

2. Nåväl, så får du kämpa

och tro trots brutna bud
att stor är mörkrets furste,
men större är dock Gud.

Text: Kaj Munk 1938 (40 år), övers. A.H. 6/3 2914
Musik: Melchior Vulpois

Jesus själv har frestad blivit
1. Jesus själv har frestad blivit,
vad kan annat vänta mej?
Världens furste säger sej
vad som helst mej snart ha givit,

ja, så snart jag honom vill
tillbe, tjäna, höra till.

2. Frestad till en brottslig möda
vill jag ofta i min nöd
göra stenarna till bröd
och min själ en usel föda
leta i det stoft, som än
aldrig kunnat mätta den.

3. Ofta jag mej ej besinnar
förrän, stolt att kallas from,
stolt av dygd och kristendom,
jag blir förd till templets tinnar,
varifrån jag blint på nåd
störtar mej i överdåd.

4. Men du, Jesus, seger vunnit
över satans makt och list.
Herre, under all min brist
i din kärlek kraft jag funnit
att hans smicker och hans hot
med förtröstan stå emot.


Text: O Rönigk (1710-1783), Christopher Dahl, Johan Olof Wallin, ngt bearb. A.H. 2010
Musik: Heinrich Albert 1641 (37 år)