fredag 28 september 2012

I himlen, bortom plats och tid
1. I himlen, bortom plats och tid
det blev en väldig änglastrid,
där ängeln Mikael till slut
drev Satan från Guds närhet ut.

2. När Satan kom till jorden ned
fanns för Guds vänner ingen fred.
Han visste att hans tid var kort
att driva tron ifrån oss bort.

3. Hans vrede väldig är och stor
mot alla som på Kristus tror,
men Jesus, Gud och mänska sann,
är starkare ändå än han.

4. Nu står vi mitt i striden där
han strider mot Guds änglahär,
där ängeln Mikael för an
och vi med honom segra kan.

5. Och efter Satans nederlag
det blir en härlig segerdag,
med fest och jubel, vila, frid,
som vara skall till evig tid.


Upp. 12: 7-12
Text inkl. copyright: Christian Braw (publ. med tillstånd)
Musik: Carl Nielsen

O Betlehem du lilla stadAlt. koral:
1. O Betlehem, du lilla stad, 
hur tyst du slumrar där!
Högt över dej 
nu välver sej
all nattens stjärnehär.
Dock lyser dina gränder
av ljus, en evig skatt,
och hopp och strid
från varje tid
har mötts i dej i natt.

2. Maria, jungfrun, födde här
vår Konung, Herren Krist.
Kring helgad trakt står änglavakt
i undran djup till sist.
Upp, vakna, morgonrodnad:
Guds Son är född i dag!
Besjung, du jord,
med änglars ord
Guds frid och Guds behag!

3. Så tyst, så tyst har undret skett,
se himlens största gärd!
Gud i sin nåd
för allt vet råd,
ger ljus åt mörknad värld.
Här är vad inget öra
förnummit någonsin! 
Må bön och tro
i hjärtat bo
då Herren träder in!

4. Du barn från Betlehem, vi ber:
kom in till oss idag!
På hat gör slut,
all synd vräk ut,
din boning i oss tag!
Låt julens bud få ljuda
från morgon och till kväll;
kom, var hos oss,
bli kvar hos oss,
vår Gud, Immanuel!  

tisdag 25 september 2012

När stormens lurar skalla
1. När stormens lurar skalla
kring bleka fält och land
och dystra vågor svalla
mot öde skär och strand,
när dödens lie blänker
i sommarblomstrens lid,
jag mänskans lott betänker
och hennes bråda tid.

2. Hör, allt omkring mig ropar:
Förgängelse och död!
Och mörkrets här sig hopar
kring dagerns sista glöd.
O Gud, mig kläd med styrka
för Andens höga strid!
Nu samlar sig din kyrka
till Mikaelitid.

3. Och himlens skyar jaga
mer hett och brått varann.
Sig härar sammandraga
kring himlens hövitsman.
Upp, Kristi stridsmän, vaken!
Guds kyrka, redo stå!
Nu Mikael mot draken
till väldig strid skall gå.

4. Se ljusets kämpaskara!
Ej frukan den betar.
Hur vapnen glänsa klara,
hör segerglad fanfar!
Igenom mörkrets länder
och heta striders bad
den hoppets blickar sänder
emot Guds gyllne stad.

5. Och falnar sista glöden
av solens eld en gång,
skall mörkrets här och döden
ej sjunga segersång.
Från fjärran stammar glansen
i Kristi stridsmäns drag:
de skymta segerkransen
och alla helgons dag
.

Text: Sam Rönnegård 1936 (43 år) , publ. med tillstånd.
Musik: Gustaf Lindberg 1917 (34 år)

lördag 22 september 2012

Det ringer nu till julens fest

1. Det ringer nu till julens fest,
det ringer för den höge gäst
som steg till låga stugor ned
med himlens glädje, frid och fred.

2. Så kom nu med till Davids stad,
där änglaskaran sjunger glad.
Ja, kom och hör det glädjebud
som markens herdar får från Gud!

3. Låt oss tillsammans stilla då
som herdarna till barnet gå,
med glädjetårar tacka Gud
för Frälsaren och nådens bud.

4. Ja, sjunge den som sjunga kan!
Nu tändes ljus i skuggors land
och just som midnattshanen gol
blev Jakobs stjärna till en sol.

5. Nu kom han, patriarkers hopp,
med ord och dop, med blod och kropp,
och tyder nu i krubbans säng
vad David sjöng på berg och äng.

6. Kom, Jesus, var vår värd och gäst,
håll själv i oss din stora fest,
då ska med David själv en gång
vi prisa dej med jubelsång!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1817 (34 år), 1852 (69 år), övers. A.H. 2012
Musik: Carl Christian Nicolaj Balle 1850 (44 år)

Guds menighet, sjung till vår Skapares lov!1. Guds menighet, sjung till vår Skapares lov

- änglar sjunger med -
han gav oss till frälsning sin enfödde Son.
Vi spelar och sjunger för Herren!

2. Slå harpan, du fromme psalmist på vår jord,

- strängen är av guld -
för Jesus, vår Konung, Guds levande Ord.
Vi spelar och sjunger för Herren!

3. Då hör vi de glödande tungornas röst

- Anden själv är här -
som ger oss sin eviga glädje och tröst.
Vi spelar och sjunger för Herren!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers. A.H. 2012
Musik: Andreas Peter Berggreen 1852 (51 år)

fredag 21 september 2012

Till himlarna når din barmhärtighet Gud1. Till himlarna når din barmhärtighet, Gud,

din trofasthet når dina skyar,
din rättfärdighet är som väldiga berg
som omgärdar städer och byar.

2. Som himlarnas famn är din kärlek, o Gud,

din rättvisa är såsom haven.
Du hjälper och hör både mänskor och djur,
går med oss från vaggan till graven.

3. Hur dyrbar är inte din nåd, du vår Gud,

där människobarnen får bygga!
Ja, över oss breder du vingarna ut
och värmer och stärker de skygga. 

4. Ditt himmelska överflöd ges i ditt hus,

där glädjen i strömmar får välla.
Hos dej, du vår Gud, ser vi ljus i ditt ljus,
du livets och kärlekens källa.

Text: Bernhard Severin Ingemann 1845 (56 år) efter kung David (Psalt. 39:8-10), övers. A.H. 2012
Musik: Johan Peter Emilius Hartmann 1852 (47 år)

I nattens tid min bön jag sjunger

I nattens tid min bön jag sjunger:
kom, Jesus, i mitt hjärta in!
Ja, kom och stilla själens hunger,
all synd, allt mörker övervinn!
Du himlens lust, du fröjd på jorden,
du Gud och man, du soluppgång:
lys upp min själ med löftesorden
om morgon efter natten lång!


Kristna sjung var än ni bor

Kristna, sjung var än ni bor:
Gud, vår Gud är evigt stor,
helig, mäktig, god och vis,
honom tillhör lov och pris!
Evig glädje får vi ha,
Gud är stor, halleluja!
Alla himlar svarar: Ja!

Text: Birgitte Cathrine Boye (1742-1824), övers. A.H. 2012
Musik: Andreas Peter Berggreen 1852 (51 år)

lördag 15 september 2012

Amen, vår Gud har hört vår bön1. //: (Vi sjunger)
Amen, vår Gud har hört vår bön ://
(Vi sjunger)
//: Amen, vår bön ://
Amen, vår Gud har hört vår bön.

2. //: (Vi sjunger)

Amen, vår lovsång går till Gud! ://
(Vi sjunger)
//: Amen, vår sång ://
Amen, vår lovsång går till Gud!

//: (Masithi)

Amen, siyakudumisa ://
(Masithi)
//: Amen, Bawo ://
Amen, siyakudumisa.

Text och musik från Sydafrika, sv. text A.H. 2012

måndag 10 september 2012

Sök Guds rike framför allt
1. Sök Guds rike framför allt!
Så har Jesus själv befallt,
sök vår Guds rättfärdighet
ivrigt, med ihärdighet.

2. Leta tätt i helgons spår,
dit förnuftet inte når.
Där han uppenbarat sig
väntar han idag på dig.

3. Sök, för han har lovat dig:
”Den som söker, finner mig.”
Sök, där man hans löften tror.
Det är där idag han bor.

4. Sök, där dopets vatten finns
och man vid hans nattvard minns
Kristi liv och Kristi kors
och hans offerdöd för oss.

5. Sök, där bot för själens sår
till de små och slagna når.
Sök, där liv förvandlas till
vad vår Gud och Fader vill.

6. Sök och finn och sök igen,
Gud har mycket mera än.
Sök och låt dig finnas av
honom som sig själv dig gav.


Text: Christian Braw efter Matt. 6: 31-34 (publicerad med tillstånd)
Musik: Basel 1745 ("Kristus vandrar bland oss än").