måndag 31 december 2012

Låt ditt ansikte oss lysa
1. Låt ditt ansikte oss lysa,
Herre, även detta år,
du som är alltjämt densamme,
så i morgon som i går!
Du som har all makt på jorden,
led oss vid din starka hand
genom öknens alla faror
tills vi hunnit löftets land.

2. Låt ditt ansikte oss lysa
såsom det i fordom tid
lyst för flyktingen i Betel,
lett ditt Israel i frid,
visat Moses, då han ropat,
väg, där spår till väg ej fanns,
kastat över mörka vågen
morgonsolens purpurglans.

3. Hjälp oss, Herre, att besinna
vad du hitintills har gjort,
att ock vi i tron må bida
av din godhet något stort!
Hjälp oss under livets skiften,
så i klar som mulen dag,
skåda upp till dig och vila
stilla blott vid ditt behag.

4. När förhärjande som haglet
otrosstormen brusar fram,
lyft vårt öga och vårt hjärta
till det blödande Guds Lamm!
Låt din kyrka och församling,
uppå hälleberget byggd,
växa och fullkomnas, Herre,
i det helga korsets skygd.

5. Låt ditt ansikte oss lysa
på den väg oss återstår!
Ja, om detta år, o Jesus,
skulle bli vårt sista år,
säg oss då att du gått före
genom dödens mörka dal
att bereda åt oss alla
rum uti Guds fröjdesal!


Text: Lina Sandell 1886 (54 år)
Musik: Dmitri Bortnianski "Jubilate"

onsdag 26 december 2012

O Gud, de tankar som du tänkt1. O Gud, de tankar som du tänkt
är intet annat likt,
ty Barnet som din kärlek skänkt
har gjort vårt släkte rikt!

2. I mörker var vårt släkte sänkt
och döden var vår lott.
I nåd du, Herre, på oss tänkt,
av nåd vi frälsning fått!

3. Ty Gud och man i en person,
du, Herre Jesus Krist,
har kommit ned till dödens zon,
till oss som livet mist.

4. Nu kan vi fira jul med fröjd
mitt i vår kamp och strid:
"Ära åt Gud i himlens höjd

och här på jorden frid!"

5. Det som i Betlehem har skett
är outsägligt stort.
Det ljus som vi i mörkret sett
är Jesus, himlens Port.

Text: Gunnar Holmberg, 1980-talet
Musik: Johann Crüger

tisdag 25 december 2012

När Stefanos blir fängslad
1. När Stefanos blir fängslad,
då ger Guds Ande mod.
Han lämnar all sin ängslan
och vittnar med sitt blod
att Jesus, Frälsaren,
är den som kom till jorden
från Gud i himmelen.

2. Så fäster han sitt hjärta
vid Gud på korsets trä
och fruktar inte smärtan.
Han faller ner på knä.
"Förlåt dem vad de gör!"
Han ropar till sin Herre
och böjer sig och dör.

3. Tack Gud, för de martyrer
som följt i dina spår.
De ger oss tröst och styrka
när prövningen blir svår.
De är den goda sådd
som håller fast vid Jesus
till frälsningen är nådd.

4. Guds nåd som lyst från krubban
och skänks i Kristi blod
kan inga makter rubba.
Han ger martyrer mod
och bär oss i vår nöd.
Vårt liv är fäst vid Jesus
från dopet till vår död.


Text: Bertil Murray 2008 (58 år) - publ. med tillstånd.
Musik: 1400-talet / Köln 1599

Guds Son är född1. Guds Son är född
i Betlehem på denna dag,
så var Guds eget välbehag.
Guds Ord blev kött.
Av Faderns gunst och godhet
är han oss sänd till hjälp och tröst,
och har med hjärteblodet
all världen återlöst.

2. O himlabud!
Hör änglasångshärskarorna
förkunna frid bland farorna
och prisa Gud!
Lovsjung nu Gud i höjden
med sång och spel och harpors ljud.
Ta hjärtlig del i fröjden
och prisa Herren Gud.

3. Ja, vilken fröjd!
Nu må väl var och en bli glad
och gå med herdarna åstad,
av hjärtat nöjd.
De vise männens stjärna,
som är vår Guds ords klara ljus,
vi följer nu så gärna
till Herrens helga hus.

4. Låt oss begå
och fira så vår julefest,
att Jesus själv må bli vår gäst!
Ja, ske just så!
Så ska han allt oss giva,
välsignelse i råd och dåd.
Hans Ande ska oss liva,
hans kärlek och hans nåd.

5. En härlig tröst,
att han som är vår Frälsare
en gång skall bli vår Domare,
en härlig tröst:
till sist han kommer åter
med makt och mycken härlighet;
han då de sina låter
nå evig salighet.

torsdag 20 december 2012

Rättfärdighet och salig död1. Rättfärdighet och salig död,

de två hör stadigt samman
som fågelsång med morgonglöd
vid första solskensflamman.
Ja, de kan aldrig skiljas åt,
men evigt blir det natt och gråt,
där Anden ej fått råda.

2. Att kämpa Kristi goda strid

och genom livets öden
ha hans rättfärdighet och frid,
ger liv i själva döden.
Väl dem som står i Kristi sold
och ej sej gav i mörkrets våld!
I frid de hem får fara.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Oscar Mannström, A.H. 2012
Musik: Carl Nielsen

onsdag 19 december 2012

Herre, du Herre, ska växa och jag ska bli mindreAlt. koral:1. Herre, du Herre ska växa 
och jag ska bli mindre.
Om än mitt offer är litet, 
jag gläds i mitt inre.
Ringaste vän
fröjdas med brudgummen än,
när det till bröllopet ringer.

2. Du kommer ovanifrån 
och är upphöjd för alla.
Himlarnas himlar dej Herre 
och Konung ska kalla.
Jag är av jord.
Tänk, så långt nere jag bor!
Tänk, hur i synd jag kan falla!

3. Dock vill du, Herre, 
i himmelens rike mej glädja.
Gärna du ser mej 
i högtidens festsal inträda,
kallar mej vän,
vill i barmhärtighet än
frälsningens dräkt mej ikläda.

4. Väx för mitt hjärta, Guds Son 
med en krubba till läger!
Väx för min ande, Guds Ord 
som all andekraft äger!
Frigjord från mitt,
fullkomligt salig med ditt,
lär mej att gå dina vägar!

5. Väx för de tallösa släkten 
dit kyrkan du sänder!
Herre, låt alla få se 
dina sårmärkta händer,
samlas i bön,
samlas till högtid så skön,
glädjas med brudgum och vänner!

Text:  Gustav Jensen 1915 (70 år), övers. A.H. 2012
Musik: Norsk folkmelodi från Eksingedal, alt. tysk koral ("Lobet den Herren")

måndag 10 december 2012

Jesus allt mitt goda är1. Jesus allt mitt goda är,
han har sej för mej utgivit.
Han mej på sitt hjärta bär,
i sin bok har han mej skrivit.
Annat allt förgängligt är,
Jesus vill jag hålla kär.

2. Jag ej frågar efter gull,
efter höghet, makt och ära.
Gull ej annat är än mull,
få kan rätt sin framgång bära.
Det alltsammans snart förgår,
evigt Jesu nåd består.

3. Han är min förnöjelse,
föremålet för min längtan,
lindrar hjärtats kval och ve,
stillar själens törst och trängtan.
Här är allt bemängt med pust,
Jesus ger den rena lust.

4. Bort, o värld, med ditt försåt,
som oss i en avgrund förde,
bort med all din gunst och ståt,
som så mången själ förstörde!
Aldrig gör du mej förnöjd,
Jesus är och blir min fröjd.

Text: Ahasverus Fritsch 1668 (39 år), sv. övers. Jakob Arrhenius 1691 (49 år)
Musik: Svensk 1697, ngt bearb., jfr nr 274 i 1697 års koralbok

lördag 8 december 2012

Jesu namn begynna skall
1. Jesu namn begynna skall
våra företag,
styrka oss i livets kall,
helga mödans dag,
ty han är den
som ger krafter till allt gott
och åt troheten sin lott
i himmelen.

2. Jesu namn bevara skall
i en farlig värld
våra fötter ifrån fall,
hjärtat ifrån flärd,
ty han är den
som den onde övervann
och oss leda vill och kan
till himmelen.

3. Jesu namn bemanna skall
vårt beklämda bröst,
när vi under sorgens svall
suckar efter tröst,
ty han är den
som oss lugnar och oss lär
att den smala vägen bär
till himmelen.

4. Jesu namn betrygga skall
våra böners ljud,
att vid nådens fotapall
våga nalkas Gud,
ty han är den
som oss Faderns nåd berett,
barnaskapet återgett
i himmelen.

5. Jesu namn besegla skall
livets kamp och strid,
när vi efter prövning all
får gå hem i frid,
ty han är den
som utplånat all vår skuld
och oss möter evigt huld
i himmelen.

Text: Johan Olof Wallin 1819 (40 år), ngt bearb. 2012
Musik: Johann Rudolph Ahle 1662 (37 år)

Dej prisar alla kerubim
1. Dej prisar alla kerubim
och med dem alla serafim
dej, segerfurste, lovar
för friden som du vunnit har,
för makten som du återtar,
för frälsningsverkets gåva.
Alla
kalla
till ditt rike,
mörkret vike
för din lära,
för ditt kors och för din ära!

2. Vår segerhjälte, Davids Son,
din Ande sänd oss ovanfrån
som själens törst kan stilla.
Med kraften av ditt liv, ditt blod,
ge kärlek, tro och tålamod
och trohet i det lilla.
Hör oss,
för oss,
ja, gå med oss
och bered oss
till den fröjden
du de dina ger i höjden.

Text: Ernst Christoph Homburg, sv. övers. Johannes Johansson, bearb. A.H. 2012
Musik: Werner Fabricius 1659 (27 år)

Jag lyfter upp till Gud min sångAlt. koral:


1. Jag lyfter upp till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Vår Herre Kristus hämtar mej
snart hem till sej
i himlens höga salar.
Med blixtens fart
han kommer snart,
då hörs hans pris
på annat vis
när Guds basuner talar.

2. När jag ser träden skjuta blad,
jag blir så glad,
för då blir det ju sommar!
När himmelrikets blomster gror,
så glad jag tror
att snart Guds rike blommar.
Hans kyrka är
hans brud så kär,
har lampan tänd
och själen vänd
mot Konungen som kommer.

3. Jag hör hans underbara röst
med frid och tröst
från höga himlar tona:
"Jag kommer, se, jag kommer snart!
Håll det du har
så ingen tar din krona.
Var glad, min brud,
jag är din Gud,
vårt bröllop står,
med mej du får
som himladrottning trona!"

4. I Anden ser sej bruden om
och säger: "Kom!
Hans glädje är för alla!"
Och den som hör det, säger: "Kom,
till Gud vänd om,
låt Anden på dej falla!
Din inre törst
han stillar först,
det räcker till
för vem som vill,
när livets vatten svallar!"

5. Se, ny blir himlen, ny vår jord,
det är Guds ord,
hans löfte underbara!
O se, Guds tält bland mänskor är,
han själv är där 

och bor ibland sin skara!
Det gamla fort
ska vika bort,
all sorg ska fly
för glädje ny.
O tänk att där få vara!


*6. Ja, amen, evigt lov och pris

på alla vis
och visdom, makt och styrka
tillhör dej, Gud, i evig tid,
som gett oss frid
och gjort oss till din kyrka!
Halleluja!
Med glädje ska
vi minnas det
i evighet
och dej i sanning dyrka!

Text: M B Landstad 1861 (59 år), A.H. 2002, 2007
Musik: Wittenberg 1533 (se SvPs 424), alt. A.H. 2002

tisdag 4 december 2012

På nytt advent för dörren står
1. På nytt advent för dörren står
och öppnar för oss kyrkans år.
Det skänker löften åt vår jord
om kraft och ljus av nådens ord.

2. Jerusalem, stå upp, var glad! 
Din konung närmar sej sin stad.
Välkommen, konungslige gäst!
Ditt rike här bland oss befäst.


3. Din makt är inte spjut och svärd,
ditt rike ej av denna värld.
Men sanning är den starka makt,
varpå ditt rikes grund du lagt.

4. Välsignat vare Faderns råd
med Sonens frid och Andens nåd,
välsignad i all evighet
den heliga Treenighet.
Amen!

måndag 3 december 2012

O du som skapat stjärnors här (Creator alme siderum)

1. O du som skapat stjärnors här,
du världens Ljus som evigt är,
du världens Frälsare, oss hör
när fram till dig vår bön vi för!

2. O du som sorg däröver bar
att världen så förlorad var,
åt syndare din hjälp du bjöd
då du tog på dig deras nöd.

3. När tiden mot fullbordan led,
du kom till oss från himlen ned.
Ifrån din Faders hus du for,
en jungfru fick du här till mor.

4. Du göt för världens skuld så svår
ditt rena blod ur djupa sår.
Som offer du till korset gick
och liv och frälsning där vi fick.

5. När världens sista tider gryr,
fiender samlas, vänner flyr,
du världens Domare, vi ber:
bered oss tills din dag vi ser!

*6. Ära ske Fadern och hans Son,
Guds Ande god i samma mån!
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet!

Text: Latinsk 800-talshymn "Creator alme siderum"
Musik: Medeltida 

tisdag 27 november 2012

Mitt hopp är byggt i evighet
1. Mitt hopp är byggt i evighet
på Herren, vår rättfärdighet.
Ej något eget bär jag fram
men litar helt på Jesu namn.
På klippan Kristus står mitt hus,
han är mitt fäste och mitt ljus,
allt annat flyr i stormens brus.

2. När jag är trött och i beråd
jag finner vila i hans nåd.
När stormen yr kring strand och skär
har jag mitt säkra fäste där.
På klippan Kristus står mitt hus...

3. Hans löftesord, hans blodsförbund,
det bär mej till min sista stund.
När varje jordiskt hopp förgår
är han mitt hopp, och han består.
På klippan Kristus står mitt hus...

4. När jag hör domsbasunens ljud,
låt mej bli funnen i dej, Gud,
stå klädd i din rättfärdighet,
få prisa dej i evighet.
På klippan Kristus står mitt hus...


Text: Edward Mote 1834, övers. A.H. 2003

Musik: William Bradbury

måndag 26 november 2012

I mörker höljs ej jorden mer
1. I mörker höljs ej jorden mer,
upp går nu solen klara!
Ny dag, o Gud, åt oss du ger,
ny nåd ej heller spara!

2. Ny nåd! Ja, nådens Herre du,
lys nåd in i vårt sinne,
att när det dagas ute nu
ej mörker rår därinne.

3. Ty bodde vi i solens hus
och idel strålar såge,
men hade icke dig till ljus
i dunkel natt vi låge.

4. Kom, du vår rätta sol och dag,
sänd av ditt ljus en strimma,
och synden i vår själ förtag,
som är dess natt och dimma.

5. Du, livets sol, i Kristus är
till världens fröjd uppgången!
Kom, lys och värm oss alla här
i bönen och i sången.

6. Så vet vi att vår dag skall gå
i salig ro till ända.
Så vet vi var vi tröst kan få,
vad oss än här må hända.

Text: Johan Ludvig Runeberg, ngt bearb.
Text: Johann Cruger

Gör det lilla du kan1. Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,
snart de dyrbara tillfällen flyr.
Efter vår kommer höst
och på dag följer natt,
då kanhända ej morgonen gryr.
O var flitig att så,
medan ännu är tid,
så att skörden kan mogna i frid!

2. Gör det lilla du kan
och se inte därpå
att så ringa, så litet det är.
För hur skulle du då
väl med lust kunna gå
dit din Mästare sänder dej här?
Är det uppdrag du fått
än så ringa i sej,
o, var nöjd att han gav det åt dej!

3. Gör det lilla du kan,
lägg ditt hjärta däri,
gör det allt för din Frälsare blott,
och var viss att han ska
inte döma som vi,
blir det fråga om stort eller smått!
Se, han själv gör ju allt,
vad betyder det då
om han ställt dej i led med de små?

4. Gör det lilla du kan

och besinna att Gud
hos oss alla blott trohet vill se!
O så gläds att få gå
med hans ringaste bud
och att själv han all hjälp vill dej ge!
Vilken fröjd, om en dag
han ock säger till dej:
"Vad du gjorde, det gjorde du mej!"


Text: Lina Sandell 1885 (53 år)

Musik: Amanda Sandborg-Waesterberg

söndag 25 november 2012

Kom, Jesus, vår Herre, en pingstvind oss giv1. Kom Jesus vår Herre, en pingstvind oss giv
med Ande och eld kom och döp oss, att liv
må flöda i din kyrka!

2. Kom, utgjut din Ande, som tar av allt ditt
och ger åt de dina och bjuder dem fritt
till dej, o Herre, komma!

3. Kom, helige Ande, vår Hjälpare god,
och gör för oss dyrbart vår Frälsares blod,
som rena kan oss alla!

4. Kom, slut alla nedslagna intill ditt bröst
och lär dem att ropa med glädje och tröst
sitt "Abba, käre Fader!"

5. Kom, samla de spridda Guds-barnen till ett
och lär dem att älska i ljuvt och i lett
mer innerligt varandra!

6. Kom, låt oss få höra din röst i allt brus
och led oss beständigt i sanningens ljus
dit hem till fadershuset!

Text och melodi: Joel Blomqvist, bearb. A.H. 2012

lördag 24 november 2012

Medan man lever i världen här1. Medan man lever i världen här
skall man besinna och minnas det väl
att döden snart skall oss gästa:
"O människa, du skall nu följa med mej,
jag vill inte längre fördröja med dej",
så kallar han oss och vår nästa.
O Jesus, o Jesus!
Hjälp oss betänka vårt bästa.

2. Den stund vi lever och mår helt väl,
då aktar vi litet vår fattiga själ,
som synden skall dyrt få betala.
Vi river och slår efter världens ting,
vår håg den löper all världen omkring
och önskar så tiden förhala.
O människa, o människa!
Ja, det skall din själ få betala.

3. Lekamen lägges i jorden igen,
den rörs inte mer än en nergrävd sten,
när livstiden väl går till ända!
Nu vänner och fränder tar pengar och gull,
din kropp de begraver i svarta mull,
men godset vill de använda.
O människa, o människa!
Vart tror du att själen skall lända?

4. När själen kommer för domen att stå,
hon darrar och fruktar för hur det skall gå
och minnena känns då så svåra.
Hon ser sina gärningar framför sej stå
och ville då gärna vara långt därifrån,
hon fäller otaliga tårar.
O människa, o människa!
Vad vill du din Herre då svara?

5. Så kläd den nakna och låna hus därtill,
och visa dem väg, som du ser fara vill,
och hjälp att de döda begrava.
Hugsvala den som bedrövad är
och vårda den sjuke, hans börda bär,
de gärningar vill Gud av oss hava.
O människa, o människa!
Gör det i alla dina dagar.

6. Men tro dej inte förtjäna därmed
Gud Faders vänskap och andliga fred,
den ges för vad Sonen fick lida:
han har ju så dyrt återlöst din själ
med pina och död, han vill lösa dej väl
från evig ångest och kvida.
O Jesus, o Jesus!
I tron vi din ankomst må bida.


Text: Laurentius Petri Gothus 1572, bearb. A.H. 2008

Musik: Ur 1697 års koralbok.

tisdag 20 november 2012

Loven nu Herren för året som svunnit
1. Loven nu Herren för året som svunnit,
prisen hans makt och besjungen hans nåd!
Fastän allt annat vi vanskligt ha funnit,
han har dock alltid stått fast vid sitt råd.

2. Han som en Fader i allt mot oss handlat,
trofast han lett oss var hänsvunnen dag.
Bittraste sorg han i sötma förvandlat
och vänt till godo de hårdaste slag.

3. Han är densamme, vad årtal vi skriva.
Åren ej kunnat försvaga hans makt.
Världar må grusas, men han skall förbliva,
Sions för evigt oryggliga vakt.

Text: Okänd
Musik: Lowell Mason (1792-1872)

måndag 19 november 2012

Konung över kungar alla1. Konung över kungar alla, 
rättens källa, maktens krön 
inför dig nedfaller alla 
folk med ånger, tack och bön. 

2. Där du i din allmakt tronar, 
över alla himlar höjd, 
är du samme som försonar 
under världens synder böjd. 

3. Hyllad högt av änglars sånger, 
svept i himmelsk rökelse, 
låter du oss många gånger 
i ditt sakrament dig se. 

4. Du som mäktigt dina händer 
sträcker in i tidens rum, 
än idag med ordet sänder 
oss ditt evangelium. 

5. I oändlighet och ära 
härskar du vid Faderns hand. 
Genom nådemedlen nära 
kommer du i alla land. 

6. Himlars kung, fördold ibland oss 
såsom Herre och som bror, 
led och skydda med din hand oss. 
där du mitt ibland oss bor!

Text: Christian Braw (publ. med tillstånd)

söndag 18 november 2012

Nattens skuggor sakta viker1. Nattens skuggor sakta viker,
morgonstjärnan ljuvligt ler,
snart den sälla dagen randas,
och dess sol går aldrig ner.
Herren kommer,
Herren kommer,
slut är då all jordens strid.
Bruden siras,
bröllop firas
i en evig fröjd och frid.


2. Vilket jubel inför tronen
när de frälsta där en gång
efter tidens vedermöda
stämmer upp sin segersång!
Herren kommer...

3. Herre Jesus, håll mej redo
till ditt möte varje stund!
Sen må jord och himmel falla,
fast består min sällhetsgrund.
Herren kommer...

Text: Nils Frykman 1889 (47 år), ngt bearb.
Melodi: James McGranahan 1881 (41 år), ngt bearb.

torsdag 15 november 2012

Här kommer, Jesus, dina små1. Här kommer, Jesus, dina små!
I Betlehem vi hälsar på.
Men ge oss ljus och hjälp oss du
att hitta vägen till dej nu!

2. Med sång vi springer till dej in

och böjer knä vid krubban din. 
O stora stund, o klara natt,
då du blev född, vår största skatt!

3. Välkommen från din himmelssal

till denna världens tåredal,
där man dej inget annat bjöd
än stall och krubba, kors och död!

4. Men Jesus, hur kan det gå till

att många än dej glömma vill
och inte mer den kärlek ser
som gjorde att du kom hit ner?

5. Så låt dem se den nu igen,

du som är allas bäste vän,
så var och en vill vända om 
och tro på dej som till oss kom.

6. Låt ingenting på jordens rund

oss locka från vårt dopförbund,
men låt vår största längtan stå
till dej, till dej, som älskat så.

7. Så ska det ske att vi en gång

bland alla helgons jubelsång
i himlens sköna paradis
får prisa dej på änglavis.

8. Här står vi alla nu på rad

kring dej, som gör vår jul så glad!
Men led oss så vi möts igen
en gång hos dej i himmelen!

Text: Hans Adolph Brorson 1732 (38 år)
Musik: Johann Abraham Peter Schultz 1786 (39 år)

O Jesus, gör oss väl beredda1. O Jesus, gör oss väl beredda
att möta dig var dag och stund.
I faror förut aldrig sedda
behåll oss kvar på ordets grund.
Snart jord och himmel skall förgå;
ditt ord allena skall bestå.

2. När tidens tecken oss bebådar
att evig sommar börjat gry,
när våra ögon snart dig skådar
i majestät på himlens sky,
så giv att vi i tron består
och arv med dig i himlen får.

Text: Svante Alin
Musik: Svensk (?) 1820

onsdag 14 november 2012

Här är fruktanEN BLICK PÅ LIVET


1. Här är sorg. I sorgens hydda
räknar hjärtat sina sår.
Av de dagar som är flydda
endast saknad återstår.
Hjälp oss, Jesus, korset taga
utan att vår lott beklaga.
I ditt fotspår vägen bär
dit, där ingen sorg mer är.

2. Här är fruktan. Tanken famlar
mot en tid för ögat skymd,
vet ej vilka moln sig samlar
kring dess obekanta rymd.
Led oss, Jesus, stöd och värna,
lys oss, klara morgonstjärna,
på vår dunkla vandringsstig
fram till målet, hem till dig.

3. Här är väntan. Hjärtat brinner

av begär som flammar högt,
söker vad det icke finner,
finner vad det icke sökt.
Lär oss, Jesus, att oss nöja
med din nåd och hoppet höja
mot den evighet, där först
stillad blir vår sällhetstörst.

Text: Johan Olof Wallin efter Syrak 40:2, bearb. A.H. 2012, 2013
Muaik: Jacob Hintze 1678 (arr. Johann Pachelbel)

Allt är redo. Kom att njutaAlt. koral:


1. Allt är redo! Kom att njuta
rätterna vid nådens bord!
Du mot Jesus dej får luta,
han dej lovar i sitt ord
nåd, förlåtelse och frid,
andekraft till helig strid,
hjälp i alla livets öden,
segervisshet sist i döden.

2. Allt är redo. Nu oss bjuder
Herren till sin glädjefest.
Låt oss lyssna; kanske ljuder
dödens bud till oss härnäst.
Lär oss, milde Herre Gud,
ta emot ditt frälsningsbud
och, när livet är tillända,
dej i tro vår ande sända.

Text: Wilhelmina Söderström, ngt bearb. 2012
Musik: J Schop 1660, alt. Daniel Vetter 1713 (56 år)

Sion, upp, din Konung hälsa1. Sion, upp, din Konung hälsa,
som en fallen värld att frälsa
bar på korset all dess skuld!
Höj hans lov med själ och tunga!
Högre än du kan besjunga
är dock han, din herde huld.

2. Låt hans nåd ditt lov uppväcka!
Se, i dag han vill dig räcka
nådens kalk och livets bröd.
Ej de tolv apostlar bara,
nej, en tallös lärjungskara
till sitt nattvardsbord han bjöd.

3. Nytt förbund med världen slutits
här i blodet, som utgjutits;
lagens påsk sin ände fått.
Skuggan verklighet har blivit,
Jesus själv sig har utgivit,
som Guds Lamm i döden gått.

4. Därför nådefull han alla
till sin nattvard låter kalla:
"Tag och ät och drick nu här!
Kalken är det blod jag gjutit
för er synd, för allt ni brutit,
brödet min lekamen är."

5. Mer än änglaspis här skänkes:
våra samveten bestänkes
här med Kristi dyra blod.
Här är styrka för de svaga,
tröst för dem som kors får draga,
frid och kraft och tålamod.

6. Gode herde, dig förbarma!
Styrk, ledsaga, föd oss arma
med dig själv, du livets bröd!
Herre, sist till nattvardsborden
i din himmel oss från jorden
hämta i en salig död!

Text ("Lauda Sion"): Thomas av Aquino, d. 1274, sv. övers. Oskar Wågman, d. 1913, ngt bearb.
Musik: Andreas Peter Berggreen 1849 (48 år)

Kom, Guds Ande, styr vår hand
1. Kom, Guds Ande, styr vår hand,
led med ljus från himlens land,
tänd de helga tungors brand.
- - -
Kom, de fattigas Försvar,
Hjälpare så underbar,
du som själens natt gör klar.

2. Tröstare i all vår nöd,

du som mänskoanden bjöd
nådens ljuva himlabröd,
- - -
efter mödan ger du ro,
under hettan skuggat bo,
tårat öga hoppfull tro.

3. Ljus, gjut ut din salighet

över hem och menighet,
fyll med fröjd din kristenhet.
- - -
Utan dig, ditt klara sken,
ingen människa är ren
intet fritt från skuld och men.

4. Rena vad som orent är,

vattna vad ej frukter bär,
läk vad läkedom begär.
- - -
Lys i hjärtats mörka vrår,
värm vad ingen värme får,
vägled dem som vilse går.

5. Dig vi beder nu i tro:

giv oss nåd och låt oss bo
i ditt himmelrikes ro.
- - -
Giv oss vishet, helighet,
in i döden trofasthet,
ja, en evig salighet.

Text ("Veni Sancte Spiritus, Et emitte"): Stephen Langton (?), d. 1228. 

Sv. övers. Paul Nilsson, bearb. A.H.  2012
Musik: Thomas Laub (1852-1927) efter en medeltida sekvensmelodi

tisdag 13 november 2012

Med himlen det blir som för tio jungfrurAlt. koral:


1. Med himlen det blir som för tio jungfrur,
när storbröllopsdagen var inne.
Hos fem av dem ser vi vår tröga natur,
vårt sömniga, syndiga sinne.
Gud nåde oss syndare alla!

2. De andra fem lär oss att akta vår tid,
om vi i Guds rike vill vara
och leva med Kristus, vår Frälsare blid,
i glädjen han lovat sin skara.
Väl oss, om vi alltid är redo!

3. När brudgummen senast drog ut från sitt hus,
då bad han de tärnorna alla
att möta med brinnande oljelampsljus
när festföljets rop börjar skalla.
Men alla var inte beredda!

4. Då brudgummen dröjde föll ledet isär,

de somnade alla vid vägen.
Vid midnatt ljöd ropet: "Se, nu är han här!"
Då märkte varannan förlägen
att lamporna började slockna.

5. Det bränsle de haft var nu redan förtärt,
då ville de få av de andra.
Men svaret de fick var dem inte så kärt:
"Ni måste till säljaren vandra".
Så kom då de ovisa efter.

6. De visa med brudgummen kunde gå in
i himmelska salen att fägnas.
Där bjöds de till bords och fick obemängt vin,
men porten, den måste nu stängas.
De andra fick bulta förgäves.

7. De ropade: Herre, o Herre, låt opp!
Låt oss inte bli uteslutna!"
För sent de nu sökte den tro och det hopp,
som blivit så länge uppskjutna.
Han sade: "Jag känner er inte!"


8. Så låt oss då vaka och be med all flit,
att tro, hopp och kärlek må brinna!
Ja, låt oss i ljus följa brudgummen dit,
där ofattbar fröjd står att finna:
det himmelska bröllopet. Amen.

Text: Jesper Svedberg 1694 (41 år), bearb. A.H. 2010, v. 4 2012
Musik: Nordisk folkmelodi 1624, alt. dalakoral 

fredag 9 november 2012

För oss led Kristus döden svår (Christus pro nobis passus est)Christus pro nobis passus est
et immolatus agnus est.
Effuso suo sanguine
in ipso crucis arbore
et mortuus imperium
devicit diabolicum.

1. För oss led Kristus döden svår,

han som Guds Lamm bar synden vår.
På korset dödens udd han bröt,
när han sitt blod för oss utgöt.
Då utan skuld för oss han dog
han satans välde sönderslog.

2. En tillgång fri nu äger vi

till Gud, vår Fader, all vår tid,
igenom Kristus, Sonen kär,
som världens Frälsare nu är.
Halleluja, halleluja!
Lov, pris och tack skall Herren ha!

Text och musik: Ur "Någre Psalmer af Laurentio Jonae 1615", hämtad från Psalterium Dalecarlium (Dala-Harpan) 1914, mel i kh Aug Bäcks version, texten bearb. A. H. 2012

onsdag 7 november 2012

Jag har ofta sökt, o Herre
1. Jag har ofta sökt, o Herre,
bara välgång ifrån dej,
bara dina gåvor önskat,
nu du själv är allt för mej.
Jesus, Jesus, bara Jesus,
det betyder allt för mej.
Allt i himlen, allt på jorden,
har jag, Frälsare, i dej.

2. Förr på känslorna jag byggde,
nu jag bygger på ditt ord.
Då blir huset byggt på klippan,
rasar ej i sand och jord.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

3. Förr försökte jag dej finna,
men istället fann du mej!
Jag är trygg i själva stormen,
du förankrat mej vid dej.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

4. Förr jag välvde stora planer
under kamp och bön och svett.
Nu jag vandrar i den gärning
som du själv för mej berett.
Jesus, Jesus, bara Jesus...

5. Förr blev tron på dej en börda,
nu ser jag att du bär mej.
Du har visat verkligheten,
först om mej och sen om dej.
Jesus, Jesus, bara Jesus...


Text: Okänd engelsk författare, övers. A.H. 2009
Musik: Joseph Barnby (1836-1896), alt. Dag Björnestad (får ej publ. här)

måndag 5 november 2012

Högt må prisa varje tunga

1. Högt må prisa varje tunga
Jesu kropp så underbar
och en lovsång honom sjunga
för det blod han gjutit har,
tacka honom för det tunga
korset som för oss han bar.

2. Fadern honom till oss sände,
rena jungfruns son han är,
ljuset han i världen tände,
evig sanning lärde här.
Han till sist vid livets ände
fram sej själv som offer bär.

3. När, som lagen föreskriver,
på de gamla fäders vis
Lammets högtid firad bliver,
- honom vare lov och pris! -
han med egna händer giver
åt de tolv sej själv till spis!

4. Vid det sista nattvardsbordet,
dagen före Jesu död,
Ordet, som vart kött, med ordet
till sitt kött förvandlar bröd;
vinet Kristi blod är vordet,
då hans allmakts ord det bjöd.

5. Må i ödmjukhet vi ära
detta helga sakrament!
Nya testamentets lära
övergår vad förr var känt.
Att oss Herren här är nära
ser vi genom tron han tänt.

6. Fadern, som i höjden tronar,
vare tack i evighet,
Sonen, den som synden sonar,
Anden, den som lär oss det!
Högt vår jubelsång nu tonar,
Heliga Treenighet!


Text: Thomas av Aquino 1263 "Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium" , Skyddsengeln 1887, ngt bearb. A.H. 2011
Musik: Henry Smart 1866 (53 år) "Regent Square",

lördag 3 november 2012

Jerusalem, du högtbelägna stad1. Jerusalem, du högtbelägna stad,
till dej min längtan står!
Till dej min tanke ilar fri och glad,
till dej min ande trår!
Från jordens djupa dalar,
där dunkel döljer dej,
till dina ljusa salar
mitt hjärta lyfter sej.


2. Säg, vilka är väl de som strålar där
i klädnad vit som snö?
Det är de trogna som Guds helgon är
och fått i Herren dö.
Bland dem mej Herren skänker
ett rum i helig frid, 
där ingen mera tänker
på sina tårars tid.

3. Profeter och apostlar ser jag där,
martyrer utan tal,
som Kristi kors i trohet burit här
i glädje och i kval.
De avstod egen vinning,
nu står de utan men
med strålar kring sin tinning
i Herrens klarhets sken. 


4. Får jag en gång, av Herrens nåd upphöjd,
gå in i paradis,
mitt sinne fylls av salighet och fröjd,
min mun med lov och pris!
Halleluja min tunga
bär fram i helighet,
får Hosianna sjunga 
en salig evighet.

5. Av jubelklang, av sköna instrument
och körer utan tal,
ja, av musik som ingen här har känt
vibrerar glädjens sal,
av stämmor i miljoner
där ingen stumnar mer,
av evigt nya toner
då Herren själv vi ser.

Text: Johann Matthäus Meyfart 1626 (36 år) "Jerusalem, du hochgebaute Stadt", sv. övers. C A Torén 1887, Edvard Evers 1903, Svante Alin 1903, Paul Nilsson (1914), A.H. 2012
Musik: Melchior Franck 1663
  

måndag 29 oktober 2012

Johannes såg en härlig synAlt. koral: 


1. Johannes såg en härlig syn
högt ovan skyn,
i himlen vid Guds sida.
Han såg ett folk i högtidsskrud
stå inför Gud
och i tillbedjan bida.
Den frid och fröjd,
den sällhets höjd
det folket vann
ej köpas kan
för hela världen vida.

2. I härlighet de där trätt fram
inför Guds Lamm
med segerpalm i händer.
Den vita dräktens glans var ren
som solens sken,
när dagen ny sig tänder.
I evigt ljus
vid harpors brus
de stod nu där,
en tallös här
från alla folk och länder.

3. På frågan "varfrån kommer de,
som vi får se?"
en röst man hörde svara:
Den skaran omkring tronen är
Guds helgons här,
de trognas hjälteskara,
som efter strid
i ro och frid
i segerskrud
hos Herren Gud
får evigt bo och vara.

4. De fordom gått i jordens dal
på vägen smal,
där många tårar runnit.
Mot djävul, värld och själviskt jag
för varje dag
den heta striden brunnit.
I kval och ve
och hån och spe
de härdat ut
till livets slut
och lyckligt övervunnit.

5. De satt till Kristus all sin lit,
sin klädnad vit
i Lammets blod de tvagit.
Mot satans arga list och makt
de stått på vakt,
sej själva ej bedragit,
sett världens flärd
som inget värd,
men Kristi blod
till sin klenod
för evig tid de tagit.

6. Nu står de där inför Guds tron
i sabbatsron;
de får med helig tunga
i Herrens tempel natt och dag
vid harposlag
hans makt och nåd lovsjunga.
All klagan där
försvunnen är.
I himlens sal
ej tidens kval
och sorg dem kan betunga.

7. Gud över dem i nåd skall bo,
i salig ro,
där ingen brist dem kränker.
Han med sin kärleksfulla röst
en ljuvlig tröst
i deras hjärtan sänker.
Ej öra hört,
ej hjärta rört,
ej öga sett
vad Gud berett
och åt de sina skänker.

8. Han mättar dem med himmelsbröd,
ej hungersnöd,
ej törst de mer skall lida.
De plågas ej av solens brand;
i livets land
Gud värme själv skall sprida.
Ej köld dem når,
ej hetta svår,
ty Herren är
själv solen där
med all sin kärlek blida.

9. Och Lammet som för tronen är
dem leder där
i evigt gröna vårar
till livets klara hälsoflod
och mild och god
dem till sitt folk utkorar.
Till evig tid
de bor i frid
för synd och fall,
och Herren skall
avtorka alla tårar.

Text: Paul Gerhardt ("Johannes sahe durch Gesicht"), sv. övers. Svante Alin, bearb. A.H. 2012
Musik: Wittenberg 1533 (se SvPs 424), alt. koral från Bergen, Norge. 

Allas ögon väntar på dig HerreAllas ögon väntar på dig, Herre,
och du giver åt dem deras föda i rättan tid.
Du upplåter dina händer
och mättar allt levande, 
allt levande med ditt goda.

Text: Kung David (Psaltaren 104:26-27)
Musik: Heinrich Schütz 1657 (72 år) "Aller Augen wartet auf dich, Herre"


söndag 28 oktober 2012

Löst från gamla träldomsband
1. Löst från gamla träldomsband,
löst till frihet av Guds hand,
kristen, lägg ej på dej sen
något träldomsok igen!
Göm i hjärtat korsets ord,
följ din store vän och bror
och var fri var än du bor.

2. Löst och fri från mänskobud
fråga dej: vad önskar Gud?
Dyrka inte form och skick
som Guds vigning aldrig fick.
Ingen människa tillbed,
gör ej heller själv dej bred,
trampa blott den onde ned.

3. Allt är ert! Ja ditt, märk väl:
var då inte mänskors träl!
Jesus gottgjort Adams fall,
hans och din är världen all.
Barn i huset redan här,
barn till Gud som har dej kär,
köpt med Kristi blod du är,

4. fri, men i all evighet
fäst vid Guds barmhärtighet
- fri och fäst blir samma sak
under hemmets höga tak
- kallad att till Guds behag
tjäna andra varje dag,
fylld av Kristi sinnelag.

5. Du vår Frälsare, hos dej
får en kristen lära sej
att stå fri från dom och lag
men med svaga vara svag.
Din är äran, Herre, som
tjänande till världen kom
och till tjänst oss vände om!


Text: Gustav Jensen 1912 (67 år), övers. A.H. 1998

Melodi: Ur 1697 års koralbok

lördag 27 oktober 2012

Bort, värld, med all din ståt och prakt
1. Bort, värld, med all din ståt och prakt,
som själars ro förtagit,
bort, rikedom och gunst och makt
som mången man bedragit,
bort, syndig njutnings yppighet,
som gör att lätt vi viker
från kärlek och barmhärtighet
och skiljs ifrån Guds rike.

2. Hur mången lever inte här,
som vore honom livet
till idel lek för hans begär,
till nöjen endast givet!
I rus och yra spiller han
det goda Gud oss giver
och stormar lik den rike man,
som dagens text beskriver.

3. Där håvor slösas utan skam,
där är han gärna inne,
men vågar armod träda fram,
förbittrar sej hans sinne;
den fattige får hårda ord,
får vid hans dörrar ligga
och för sin hunger från hans bord
förgäves smulor tigga.

4. En tid, en dag det räcker så,
då blir varandra lika
de som till nödhjälp måste gå
och de omätligt rika.
Vad olikt varit har förut,
det jämnas allt i graven,
där klädes purpurn av till slut,
där fälles tiggarstaven.

5. Vid slutet, vad bevaras väl,
när världslig ära ramlat?
Vem har då skatter åt sin själ
för evigheten samlat?
Den ensam är i sanning rik
och värd att lycklig skattas.
All annan lycka, bubblan lik,
knappt ägs förrn den oss fattas.

6. Ve sådan fröjd, som drar oss bort
från glädjen utan ände!
Ve sådan lust, som är så kort
och slutar i elände!
Ve sådan glans och rikedom,
som när oss döden nalkas
oss lämnar kvar med törstig gom
att evigt aldrig svalkas!

7. Nej, Jesus, ge mej kamp och nöd
långt hellre här i världen,
än helvete och avgrundsglöd
bakpå den sista färden!
Men får jag gods och guld, så gör
mej snar att mej förbarma
och med din nåd mitt hjärta rör
till hjälp åt dina arma!

Text: Johan Ludvig Runeberg efter Lukas 16
Musik: Burkhard Waldis

Vi prisar Kristus, Konungen
1. Vi prisar Kristus, Konungen,
från soluppgång till aftonen.
Han som all världens Herre är,
han föddes av en jungfru här.

2. O under! Världens skapare
är här som en av oss att se!
I mänsklig kropp nu kommer han
att lösa oss ur syndens bann.

3. Guds egen Son i salig tid
kom hit till oss med fröjd och frid.
Så späd han låg i jungfruns famn,
född i Guds Andes kraft och namn.

4. Gud själv ett underverk bedrev,
när utan man hon moder blev.
Då Gabriel till henne gick

av Herrens ord sitt barn hon fick.

5. Elisabet kan det förstå
och till Maria säger så:
"Min Herres mor!" Så är han röjd!
Johannes spritter till av fröjd.

6. Ett ljus är här i natten tänt,
nytt liv blev oss från himlen sänt
och vi har fått en broder kär
som själv den sanne Guden är.

7. I krubbans halmbädd lades han,
som jungfrun undfick utan man.
Med lite mjölk han närdes då,
som låter oss vår föda få.

8. Då hördes också änglafröjd:
"Ära ske Gud i himlens höjd!"
Ja, vi får höra än idag:
"Åt mänskor frid och Guds behag!"

9. Gud, ge oss julens goda frid
i Herren Krist till evig tid.
Dig, Fader, Son och Ande, må
från alla länder lovsång nå!

Text: Caelius Sedulius (400-talet), Martin Luther, sv. övers. Olaus Petri 1536, bearb.
Musik: 400-talet/Erfurt 1524