tisdag 22 november 2011

Evige Fader, dig sitt lov förklara1. Evige Fader, dig sitt lov förklara
himmel och jord och alla väsens skara.
Tryggt är i dina vingars skugga vara.
Din är all ära.

2. Frälsare, Konung, du bar smärtans krona,
gav så dig själv att oss i domen skona
och, i din kärlek, allt med Gud försona.
Din är all ära.

3. Helige Ande, från förgängligheten
leder du oss i tron till härligheten.
Skänk oss för evigt livet, saligheten.
Din är all ära.

4. Vig våra läppar, helga du vår tunga,
till att din makt, Treenige, besjunga.
Samla ditt folk i lovsång, gamla, unga.
Din är all ära.

Text: Edvard Evers
Musik: Chartres 1784, alt. Paris 1681

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar