onsdag 21 december 2011

O Fader, stor i makt, i råd1. O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

2. En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

*3. Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.

Text: Fornkyrklig "Rerum Deus tenax vigor", sv. övers. Johan Alfred Eklund 
Musik: Wittenberg 1544

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar