måndag 1 december 2014

Välsigna, Gud som makten sänder

1. Välsigna, Gud som makten sänder, 
och styrk vår överhet med nåd. 
Du lagt vår välfärd i dess händer, 
så stöd den med ditt visa råd. 
Ge kraft och kärlek, frid och sämja. 
Låt enighet vår gärning främja. 

2. Välsigna, Herre, och bevara 
all världens folk. Låt vid ditt ord 
oss vart och ett ditt folk få vara, 
lagbundet, fritt på brukad jord. 
Låt tro och heder bland oss bygga 
och rätt och sanning oss betrygga.

3. Välsigna, Gud, i alla öden 
och skydda du vårt fosterland. 
För det till ljus, styrk det i nöden, 
välsigna brödet i vår hand. 
Låt släkte efter släkte lära 
att vittna, Herre, om din ära. 

Text: Alfred Brynolf Roos 1868, Bengt Olof Lille, bearb.
Musik: Dmitri Bortnianski

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar