lördag 5 december 2015

Nu ska ej synden mera1. Nu ska ej synden mera
i träldom hålla mej.
Du, Herre, ska regera,
för nu jag tillhör dej. 
I dopets bad jag blev
från alla synder tvagen,
av dej till barn upptagen
och satan du fördrev. 

2. Men vill jag mej berömma
av dopet och din död,
så får jag inte glömma
vad dina ord mej bjöd:
att hedra dopets pakt.
Du lät mej pånyttfödas
för att min synd ska dödas
med Andens nåd och makt.

3. Vad glädje kan det ge mej
att, Jesus, du uppstod
om aldrig jag vill se dej
och aldrig göra bot,
om aldrig upp jag står
i barnaskapets lycka
att synden undertrycka
med dej som allt förmår?

4. Vid korset hjälp mej fästa
min Gammeladam så
att han ej mer kan mästra
och herraväldet få!
För synden gör mej död,
den som så hårt betungar
och ut i mörkret slungar,
ja, hjälp mej ur all nöd! 

Text: Thomas Kingo 1699 (64 år), sv. övers. A.H. 5/12 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar