fredag 1 januari 2016

Din godhet vill vi lova
1. Din godhet vill vi lova,
o Herre Jesus kär,
vårt hjärta är den gåva
som du av oss begär.
O må det skänka sig
nu i ditt blod helt renat
och genom tron förenat
//: för evig tid med dig ://

2. Oss kan ej vederfaras
en större nåd och tröst,
än att oss uppenbaras,
att du oss återlöst.
Ditt blod som för oss rann
har helgat denna dagen.
Du, undergiven lagen,
//: förlossning för oss fann ://

3. Fördenskull är dig givet
ett namn, som härligt är,
som salighet och livet
allena innebär;
ty Jesus kallas du.
O Jesus, må du bliva
vår Jesus och oss giva
//: allt vad vi ber om nu ://

4. Dig Fadern velat skänka
åt oss till Frälsare,
o må vi det betänka
och alltid låta se
vårt hjärtas tacksamhet,
som vi därmed bevisar
att vi din kärlek prisar
//: med sann barmhärtighet ://

5. Du nådigt velat frälsa
vår syndinsnärjda själ,
oss givit liv och hälsa,
bevakat allas väl,
att vi, av ditt behag,
förskonade från våda
med glädje nu kan skåda
//: och fira denna dag ://

6. Vår första gärning denna
må alltså bli i år
att andaktsfullt bekänna
ditt namn, som allt förmår,
och glada samlas här,
där oss ditt ord förkunnas,
där oss den friden unnas,
//: som trygg och evig är ://

7. Förnya du vårt sinne
i detta nya år.
Giv att vi oss påminner
hur tiden snart förgår.
Ja, lär oss tänka så,
att vi vårt hjärta vänder
till det som ej har ände
//: men evigt skall bestå :// 

8. Så låt oss våra dagar
framleva här i ro,
att vi, som dig behagar,
i kärlek, hopp och tro
må vandra livets stig.
Ja, Herre, oss förläna
att vi dig rätt må tjäna
//: och så få ro hos dig ://

Text: Haqvin Spegel, bearb. A.H.
Musik: Heinrich Schütz (1585-1672)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar