fredag 20 maj 2016

O Herre Gud, du ändras ej
1. O Herre Gud, du ändras ej,
så ge mej nåd att prisa dej
och sätta all min tro därtill
att du är evigt god och mild.

2. O Jesus som i krubban låg,
hjälp mej att alltid komma håg
din bittra död, ditt rena ord;
i dem min själ är saliggjord.

3. O helge Ande, ge oss nåd
att alltid följa dina råd!
Ja, lys och led oss, ge oss mod,
o Fader, Son och Ande god!

Text: Okänd sv. förf. 1572, bearb. Johan Olof Wallin 1816, A.H. 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar