lördag 17 juni 2017

Glad jag ständigt vill bekänna
1. Glad jag ständigt vill bekänna:
jag är döpt i Jesu namn!
Ingen tillflykt är som denna,
öppen står min Faders famn.
Ringa jordens skatter väger
mot det ena, att jag äger,
klädd i dopets helga skrud,
nåd och barnaskap hos Gud.

2. Synden skall mej ej fördöma:
jag är döpt i Jesu namn!
Fadern all min skuld vill glömma,
föra till den trygga hamn
där mitt hjärta rening vinner
och min själ sin glädje finner.
Jag i Jesu liv och blod
äger frihet, kraft och mod.

3. När jag frestas, vill jag svara:
jag är döpt i Jesu namn!
Honom vill jag trogen vara,
vill ej ryckas ur hans famn.
Han från synden ren mej tvagit
och mej till sin egen tagit.
Honom jag, som han mej bjöd,
följa vill i liv och död.

4. Dopets nåd mej ger i tiden
stöd och fäste för min tro,
skänker hopp att efter striden
i Guds himmel finna ro.
När en dag min blick ska brista,
vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn!
Fader, ta mej i din famn. 


Text: Erdmann Neumeister 1705 (34 år), Johan Alfred Eklund 1910 (47 år), ngt bearb.
Musik: Wolfgang Wessnitzer 1661 (32 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar