fredag 1 september 2017

O Gud, du hör ju allas röst
1. O Gud, du hör ju allas röst,
så ge oss Andens gåva!
I dej vi har vår sanna tröst,
så lär oss rätt dej lova!
Ja, lär oss ta emot ditt ord
så att vi är en fruktbar jord
och lever till din ära.

2. Fyll varje trogen herdes mun
så att ditt bud må följas,
ge mod och kärlek varje stund,
låt ingen sanning döljas.
O Gud, ge nåd och styrka till
att vad du, Gud, oss säga vill
oss rent och klart förkunnas.

3. Gud, öppna våra öron nu,
regera håg och sinne,
så vi kan höra dina bud
och ha dem i vårt minne,
så att vi ordet rätt förstår
och alltid i din vilja går,
ja, både hör och gör den.

Text: Jan Utenhove (Johann Utenhovius), tr. 1608, sv. övers. Jesper Svedberg 1694, bearb. A.H. 1/9 2017
Musik: Svensk 1697

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar