fredag 5 februari 2016

Se, vi går upp till Jerusalem
1. Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,

i syndares ställe lider.

2. Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka,
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?

3. Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.

4. Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är,
där skall vi med honom vara.


Text: Paul Nilsson 1898 (32 år)
Musik: Nordisk folkmelodi, dansk version ur Arrebos psaltare 1627.

[Paul Nilsson har i år 2016 varit död i 65 år, inte i de 70 som krävs för frihet från upphovsrätten. Men Projekt Runeberg har nyligen lagt ut hans psalmer på nätet utan speciellt tillstånd, med uppmaning till ev. missnöjda rättsinnehavare att höra av sej om psalmerna inte får publiceras. Med tanke på psalmernas ålder finner jag det rimligt att göra på samma sätt, i förhoppning om att det ska tas positivt].

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar