fredag 4 mars 2016

Så högt har Gud, oss till stor fröjd
1. Så högt har Gud, oss till stor fröjd,
den fallna världen älskat,
att han har sänt från himlens höjd
sin Son, som oss har frälsat.
I synden världen var så sänkt
att hjälp ej stod att finna,
ej nåd att vinna,
om Gud sin Son ej skänkt.
O mänska, det besinna!

2. Men detta är vår själatröst,
en nådens klara källa,
att Jesus har oss återlöst
och lidit i vårt ställe.
O Gud, så stor din kärlek är,
som så oss ville lisa,
oss hjälp bevisa!
En mänskotunga här
kan aldrig nog dej prisa.

3. Ty den som tror på Jesus Krist
för evigt salig bliver.
Den salighet vi hade mist
Gud genom Jesus giver.
Ty inte sände Gud sin Son
att fallna världen döma
och nåden gömma,
nej, frälsa världen från
dess fall och synden glömma.

4. Men den är redan dömd förvisst
och honom Gud förkastar
som ej vill tro på Jesus Krist,
han till fördärvet hastar.
Ty då han inte ville tro
i Sonens namn allena,
Guds Lamm det rena,
Gud honom själaro
och himlen skall förmena.

5. Den som till änden trogen är
skall livet få att ärva.
Det liv som döden aldrig tär
har Kristus oss förvärvat.
Så giv oss, Gud, en stadig tro
som Jesu namn bekänner
med dina vänner. 
Ja, giv oss evig ro,
oss tag i dina händer.  

Text: Israel Kolmodin, bearb. A.H:
Musik: Wittenberg 1541

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar