söndag 27 mars 2016

Nu vilans dag förflutit
1. Nu vilans dag förflutit,
då vi på nytt har njutit

din kärlek och din vård;
du livets väg oss visat,
med livets bröd bespisat,
o Jesus, i din ljusa gård.

2. Vi vill i hjärtat gömma
och aldrig mera glömma
vad du i ordet lär.
Så ge oss nåd att se dej
och helt vårt hjärta ge dej,
som alltid vid vår sida är.

3. Ditt rike bland oss främja,
ge endräkt, frid och sämja,
o Gud, omkring ditt ord.
Ge din betryckta kyrka
nytt ljus och liv och styrka
och hjälp i nåd din svaga hjord.

4. När dagen från oss ilar,
bered oss så vi vilar
hos dej i stilla tro.
För synd och nöd oss skydda,
sist låt oss i din hydda
få smaka evig sabbatsro.

Text: Lars Johan Nyblom 1908 (64 år), bearb. A.H. påskdagen 2016
Musik: Heinrich Isaac

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar