lördag 31 januari 2015

Du som vill att jag ska finnas
Du som vill att jag ska finnas,
du som vet att jag är jag,
du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag.
Din jag är, och all din kärlek
får jag varje andetag.

Text©: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Henry Purcell ("Westminster Abbey")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar