lördag 31 januari 2015

Eld från himlen, kom
1. Eld från himlen, kom!
Hjärtats helgedom
väntar på din glöd och kraft.
Fyll min själ med liv,
Jesu kärlek giv
vida mer än förr jag haft!

2. Bränn bort allt i mej
som ej gläder dej,
gör mej ren i Jesu blod.
Låt allt själviskt dö,
brännas bort som hö.
Sänk mej djupt i nådens flod.

3. Håll mej fast var stund
i ditt fridsförbund,
med din kärleks starka band,
att jag aldrig går
bort från dina spår.
Led mej med din starka hand.

4. I din himmels höjd
blir det idel fröjd,
synd och smärta finns ej där.
Lovet brusar fram:
Ära ske Guds Lamm!

Evig, evig glädjen är.


Text: Thomas Ball Barratt 1906 (44 år)
Musik: Henry S Thompson 1850-talet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar