söndag 1 februari 2015

I frid kan de mot målet vandra

1. I frid kan de mot målet vandra
som rätt förstår vad Gud befallt:
att som sej själva älska andra
men älska honom över allt,
som ont med ont ej vedergäller
men övervinner ont med gott
och hämnden glömmer eller ställer
uti den Högstes händer blott.

2. O du som gav ditt liv för fåren,
om nåd och kraft vi beder dig
att framgent följa dig i spåren
på kärlekens och fridens stig.
Låt mer och mer en skingrad skara
förenas i din sannings ljus,
att de må vara, evigt vara
en herde och ett fårahus.

Text: Johan Olof Wallin, bearb.
Musik: Ur Freylinghausens Geistliches Gesangbuch

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar