måndag 2 februari 2015

O Kriste, du som ljuset är
 1. O Kriste, du som ljuset är, 
dig kan ej mörker bliva när. 
Vi skåda upp i tron till dig, 
när solens ljus fördöljer sig. 

2. Till tröst för alla är du satt. 
Beskydda oss i denna natt, 
att vi i dig må hava ro 
och i din hägnad trygga bo. 

3. När våra ögon sluta sig, 
låt själen njuta frid i dig. 
Ditt ljus oss alltid lyse så, 
att vi i synd ej sova må. 

4. Du frälste oss från synd och skuld 
med korsets död, o Jesu huld. 
Du vorden är vår själatröst: 
så hjälp dem som du återlöst. 

*5. Gud, Fader, Son och Ande, bliv 
oss alltid när och nåd oss giv. 
Den heliga Treenighet 
ske pris och lov i evighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar