måndag 2 februari 2015

Ljuvt är det band, som på jorden redan

1. Ljuvt är det band, som på jorden redan 
i tron förenar Guds barn till ett. 
När Kristi kärlek i dem är mäktig, 
en syn mer härlig ej världen sett. 

2. I kroppen finns det så många lemmar, 
en enda kropp är det ju ändå! 
Så, kära syskon, besinna detta: 
en enda kropp är ju vi också. 

3. En är vårt huvud, vår Herre Jesus, 
som troget vårdar sin egen kropp. 
Så även vi är varandras lemmar 
med samma strider, med samma hopp. 

4. Hur gott, när handen väl vårdar foten 
och båda undviker kiv och gräl, 
när alla lider med den som lider 
och alla gläds, när för en går väl. 

5. Kom, Herre Jesus, och sammanfoga 
i nåd och sanning dem som nu bor 
i skilda läger, fastän de äger 
en Gud och Fader, ett dop, en tro. 

6. Slå ner den onde, som oss har söndrat, 
bryt ner de skrankor han uppställt har. 
Må våra tycken och tankar fara 
och Jesus Kristus bli ensam kvar!

Text och musik: Joël Blomqvist, något bearb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar