söndag 1 februari 2015

Jerusalem, häv upp din röstKörsättning av J. S. Bach:1. Jerusalem, häv upp din röst 
och dotter Sion, fatta tröst. 
Din konung kommer, och hans hand 
skall råda över alla land. 

2. Som sanningens och nådens tolk 
till världens konungar och folk
han kommer, frid hans hälsning är 
och kärleken hans spira bär. 

3. Som salighetens sändebud 
till jordens barn från jordens Gud, 
han kommer, hoppet föregår, 
och glädjen följer i hans spår. 

*4. All världen stämme upp med fröjd: 
Pris vare Gud i himlens höjd! 
Välsignad blive jordens krets 
och mänskan bättrad och tillfreds.

Text: Johan Olof Wallin
Musik: Martin Luther 1535 (52 år), körsättning J S Bach

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar